AACD-SACD 2017-11-13T15:28:38+00:00

SACD – AACD

SACD är en officiell dotterorganisation till AACD – American Academy of Cosmetik Dentistry, världens största organisation för kosmetiskt inriktade tandläkare. SACD var den första internationella samarbetspartnern till AACD och var länge den största utländska avdelningen inom AACD. Samarbetet med AACD garanterar oss och våra medlemmar unik information från forskningens frontlinje som beståndsdel i ett nätverk bestående av 7000 utövare, lärare, forskare och laboratorietekniker från 70 länder.

KONTAKTA SACD

STÖDET I NÄTVERKET

SACD ingår i AACDs globala familj

SACD har ett nära släktskap och samarbete med AACD; American Academy of Cosmetic Dentistry. AACD som startade 1984 av 60 tandläkare i USA har vuxit till världens största organisation för yrkesverksamma inom kosmetisk tandvård. Idag omfattar AACD-familjen mer än 6 000 tandläkare, tandtekniker och föreläsare och forskare i 70 länder runt om i världen. Detta globala perspektiv innebär betydande fördelar för SACDs medlemmar.

SACD är förmodligen en av våra mest aktiva dotterorganisationer och en som ledning och akademin i USA är verkligt stolta över att vara involverade med. Varje år kommer tandläkare från hela världen till våra möten. Men den svenska delegation är alltid den största. Och vi är alltid tacksamma för deras närvaro.”

Dwight G Rickert, president, AACD

Dwight G Rickert, president, AACD

Dwight G Rickert, president, AACD

GEMENSAMMA
VÄRDERINGAR

SACD & AACD delar samma vision – innovation at the highest level of design.

Starkt systerskap med AACD

SACD bildadas av en grupp tandläkare och tandtekniker som träffats på AACD Annual Meeting. SACDs kursverksamhet kom snabbt igång och blev omedelbart en succé.

Banden till AACD behölls genom åren. Länge var svenskarna den största internationella dotterorganisation till AACD. I Las Vegas 2017 var närvaron rekordstor. Då kunde svenskarna hålla en egen mottagning. Värdarna pratade om The Swedish Invasion, och lät trycka upp särskilda knappar för att hedra svenskarna.  En svensk tandläkare, Cecilia Ömo, fick ta emot AACD:s ackrediteringsbevis. Hon blev den tredje svenska SACD-medlemmen att klara bedriften. För första gången följde en SACD:s resestipendiat, Amanda Nygren, då fortfarande student,  med på resan.

 

AACD anordnar kurser i USA varje år

Läs mer om AACDs kurser

SACD har från start betonat betydelsen av ett nära samarbete mellan tandläkare och tandtekniker, ett samarbete som måste följa samma principer. Jag vore inte en lika bra tandläkare om inte min tandtekniker varit på kurs i SACD eller AACD.
Mats Burendahl, Vasastans Tandläkargrupp, Stockholm

Tandläkare Mats Burendahl minns pionjärtiden:

“Under SACD’ s första sex år var vi AACD’s största utländska syster och utgjorde länge den största gruppen utländska besökare på AACD’s Annual Meetings.”
“Det som tog oss med storm var inte bara kunskaperna att nå kosmetisk-estetisk excellens, utan också föreläsarnas presentationsteknik. Den var – och är fortsatt – briljant!”
“SACD har från start betonat betydelsen av ett nära samarbete mellan tandläkare och tandtekniker, ett samarbete som måste följa samma principer.”
“Jag vore inte en lika bra tandläkare om inte min tandtekniker varit på kurs i SACD eller AACD.”

 

 

SAMARBETE

Fullvärdigt medlemskap i SACD kräver fortbildning vid AACD

På SACD’s hemsida under ”Stadgar för Swedish Academy of Cosmetic Dentistry, SACD” står bl.a. följande:

”Fullvärdig medlem blir man när man varit på ett AACD konvent, oavsett när. För att bibehålla sitt fullvärdiga medlemskap måste man därefter åka till AACD vart tredje år. För att fortsätta att vara en fullvärdig medlem måste man närvara på ett SACD arrangemang per år varav vartannat ett årsmöte samt kursen i anslutning till detta möte. Fullvärdig medlem som inte uppfyller kraven på utbildningar i SACD och AACD blir temporär medlem och går därmed miste om rätten att använda SACDs logotype i annonsering eller på annat sätt ange tillhörighet i SACD.”

 

.