Ackreditering 2018-02-14T09:56:27+00:00

ACKREDITERING

I linje med sina övergripande mål att främja utövande av estetisk/kosmetisk tandvård av högsta kvalité, introducerar SACD ackreditering för sina medlemmar. Ackrediteringens syfte är att medlemmarna ska kunna visa att de har uppnått en överenskommen kunskapsnivå inom estetisk/kosmetisk tandvård.

ETT BEVIS FÖR KVALITET

En SACD Ackreditering är en utfärdad bekräftelse på att en tandläkare eller en tandtekniker besitter erforderlig skicklighet, kompetens, talang, erfarenhet, metod- och materialkännedom inom sitt specialområde, estetisk-kosmetisk tandvård

I linje med sina övergripande mål att främja utövande av estetisk/kosmetisk tandvård av högsta kvalité, introducerar SACD ackreditering för sina medlemmar. Ackrediteringens syfte är att medlemmarna ska kunna visa att de har uppnått en överenskommen kunskapsnivå inom estetisk/kosmetisk tandvård.

I denna specialproducerade video berättar SACDs Mikael Karlstén om ackreditering.

TIDTABELL

Inlämning av ackrediteringsmaterial 31 januari och 31 juli varje år. Examineringsmöten äger rum 21/2 och 21/9 varje år.

SACD-ackrediterade tandläkare

Cecilia Eichenholz Ömo
Cecilia Eichenholz ÖmoAACD och SACD-ackrediterad tandläkare
Tandläkare Cecilia Ömo
Birka Tandhälsa
Rörstrandsgatan 10
11340 Stockholm
Tel: 08-30 92 97
www.birkatandhalsa.se
Michael Karlstén
Michael KarlsténAACD och SACD-ackrediterad tandläkare
Dentalakademin
Kungstensgatan 2, plan 4
114 25 Stockholm
Tel: 08-753 13 36
www.karlsten.nu
Barbro Berg
Barbro BergSACD-ackrediterad tandläkare
Tandläkare Barbro Berg
Fogdegatan 21
302 33 Halmstad
TEL:035-104600
Praktikertjänst Barbro Berg

SACD-ackrediterad tandtekniker

Przemek Seweryniak
Przemek SeweryniakSACD-ackrediterad tandtekniker
Cosmodent AB
Box 400 23
214 10 Malmö
Tel: 040-469990
www.cosmodent.se

SACD Ackreditering – ett bevis för kvalitet

I linje med sina övergripande mål att främja utövande av estetisk/kosmetisk tandvård av högsta kvalité, introducerar SACD ackreditering för sina medlemmar. Ackrediteringens syfte är att medlemmarna ska kunna visa att de har uppnått en överenskommen kunskapsnivå inom estetisk/kosmetisk tandvård.

Examinationen följer inte någon fast läroplan. Istället är det ett sätt för en medlem att visa att han/hon uppnått erforderlig kompetensnivå efter en i mångt och mycket självstyrd inlärningsprocess.

Processens mål

Processens mål är att låta tandläkare visa att de har förmågan att diagnostisera, planera och utföra estetiska/kosmetiska behandlingar av högsta standard, på ett säkert, etiskt och kompetent sätt.

Vad betyder det för mig som patient?

Den höga kvalitet och de höga krav som SACD står för kommer att bli standard i Sverige om tio år. Hos en SACD tandläkare kan du få morgondagens tandvård redan idag.

Organisation och ansökningshandling

Processen administreras av SACD:s huvudkontor, under ledning av ackrediteringgruppen. Alla ansökningar ska följa den senaste versionen av protokollet. SACD kommer att informera sökande som är inne i processen om förändringar i protokollet.

Datum för inlämning av ackrediteringsmaterial:

31 januari och 31 juli varje år.

Examineringsmötena äger rum 21/2 och 21/9 varje år.

De som skickar in fall efter deadline kommer med automatik bedömas under nästkommande period.

Cecilia Eichenholz Ömo tandläkare
Cecilia Eichenholz Ömo tandläkareAckrediterad i AACD och SACD
08-30 92 97
Przemek Seweryniak, tandtekniker
Przemek Seweryniak, tandteknikerAckrediterad i SACD och ESCD
040 – 46 99 90
Michael Karlstén, tandläkare
Michael Karlstén, tandläkareAckrediteringsansvarig. Ackrediterad i AACD, SACD och ESCD
08 – 753 13 36
Barbro Berg, tandläkare
Barbro Berg, tandläkareAckrediterad i SACD och ESCD
Tel: 035-104600

Vad är SACD Ackreditering?

En SACD Ackreditering är en utfärdad bekräftelse på att en tandläkare eller en tandtekniker besitter erforderlig skicklighet, kompetens, talang, erfarenhet, metod- och materialkännedom inom sitt specialområde, estetisk-kosmetisk tandvård. Ackrediteringen utfärdas efter noggrann prövning som sker helt anonymt. SACD Ackreditering, som kräver gedigna förkunskaper, utfärdas inte på livstid. Den kräver fortlöpande påfyllning av nya kunskaper och kontinuerlig träning. Skulle en medlem lämna SACD faller hans eller hennes ackreditering. Med SACD Ackreditering – ett sätt att garantera tandvårdskvalitet – sätter vi normen för excellent, kunskapsbaserad och patientorienterad kosmetisk tandvård i Sverige.

SACD Ackreditering – så här går det till

För att bli ackrediterad krävs att tandläkaren eller tandteknikern

 • är fullvärdig medlem i SACD
 • har genomgått ett förberedande Ackrediteringsseminarium
 • har gått en av SACD godkänd kurs i fotodokumentation
 • fått godkänd på skrivning i AACD, utförd i USA eller på skrivning i SACD i Sverige.

Sökande lämnar in följande handlingar och underlag till bedömning

 • Fyra, i förväg specificerade, patientfall, dokumenterade med en fotokarta på 12 bilder före och 12 bilder efter behandling
 • Fallen ska dessutom dokumenteras med röntgenbilder, efter behandlingen samt även före, i implantatfall
 • Patientens sjukdomshistoria och problembeskrivning (anamnes) inlämnas
 • Vidare ska, för varje patient terapival och materialval redogöras och motiveras
 • Hänvisning till vetenskaplig referenslitteratur.

När ovanstående akt sammanställts inlämnas den helt anonymt till Ackrediteringsnämnden SACD. Där granskas handlingarna av en grupp erfarna och välrenommerade svenska examinatorer. Examinatorerna är ackrediterade i ESCD, European Society of Cosmetic Dentistry. Examinatorernas bedömning av de fem patientfallen kan sträcka sig över lång tid. Om och när fallen anses ha behandlats med den skicklighet och kunskap som ackrediteringen kräver, kallas ackrediteringskandidaten till muntligt förhör som tar cirka två timmar. Om kandidaten klarar även denna del av examinationen erhåller hon eller han SACD Ackreditering.

SACD Ackreditering anknyter till internationell praxis och kvalitetsnormen tar därmed Tandvårds-Sverige in i samtiden.

 Länkar & dokument 

Instruktionsvideo flytta och lagra RAWfiler

Instruktionsvideo Keynote

Instruktionsvideo Powerpoint

Mentorskap – instruktion för förfrågan till mentor

SACD:s Mentorskapsprogram är tillgängligt för samtliga medlemmar i SACD. Syftet är att underlätta för medlemmar i Ackrediteringsprocessen. Mentorerna är ackrediteringsexaminatorer och ställer upp med tid och kunskap för att hjälpa, guida och besvara frågor som kandidater kan tänkas ha.  Nedan finns en checklista på hur man går tillväga.

   • Ta fram de bilder du vill använda i din förfrågan
   • Om förfrågan gäller fallval, före behandling, lägg bilderna på vänster sida.
   • Gör en egen beskrivning av fallet, vilken behandling som är tänkt/utförd behandling.
   • Beskriv själv vad du ser och vad du anser om fallet.
   • Komprimera Powerpoint/Keynote filen i Arkiv/Minska filstorleken/Bildkvalitet: Bäst för e-post.
   • Maila till någon av en av medlemmarna i ackrediteringskommitén: