”Contemporary Cosmetic Dentistry – A two day Journey on Making Smiles Beautifully white and Pink Balanced – with Laser Speed”. Med Dr Hugh Flax.  FÖRELÄSNING FÖR TANDLÄKARE, TANDTEKNIKER, MEDARBETARE OCH STUDENT Program 15-17 mars 2018, Sheraton Hotel, Stockholm Torsdag 15 mars 13.00 – 16.00 Study Club (fördjupningskurs) för certifierade Invisalign användare, kostnadsfritt 16.00 – 18.00 […]