En icke-vinstdrivande organisation 2017-10-30T09:57:09+00:00

ICKE VINSTDRIVANDE ORGANISATION

Det finns många aktörer på marknaden idag som anordnar kurser och utbildningar i vinstsyfte. SACDs policy är Icke Vinstdrivande. När omkostnaderna är betalda, går allt överskott till nästa kurs. Så arbetar vi inom SACD. Därför finns vi här efter 15 år och vi tänker fortsätta ett bra tag till.

KONTAKTA SACD

Den icke-vinstdrivande principen

När överskottet går tillbaka till medlemmarna, bygger vi en en stark och förtroendegivande organisation. 

SACD skall vara en ideell organisation, utan kommersiella vinstintressen. Också i detta avseende följer SACD AACDs exempel:

The AACD is the world’s largest non-profit member organization dedicated to advancing excellence in comprehensive oral care that combines art and science to optimally improve dental health, esthetics, and function.

Om inte vinstintresse är motorn i SACD, vad är då drivkraften? Så här säger en av pionjärerna, tandläkare Mats Burendahl:

“Strävan efter excellens och kollegial samhörighet är framgångsfaktorer för SACD.”