Amanda Nygren SACD:s första Resestipendiat

För att stimulera och stärka intresset för estetisk tandvård bland blivande tandläkare och tandtekniker har Swedish Academy of Cosmetic Dentistry, SACD, inrättat SACD Resestipendium. Introduktion till Estetisk Tandvård. Resan går till USA för utbildningskurser 18-21 april 2017

Stipendiet, som är årligt, utgörs av en studieresa till moderorganisationen American Academy of Cosmetic Dentistry’ s utbildningskonferens, i år förlagd till Las Vegas.

Amanda Nygren är estetiskt orienterad

SACD:s första resestipendiat heter Amanda Nygren. Hon har just avslutat nionde terminen vid Tandläkarhögskolan Karolinska Huddinge.

– Inför utbildningsdagarna i USA har jag bokat ett fullspäckat schema med en lång rad olika intressanta föreläsningar; allt från CAD-CAM teknik till ortodonti, säger Amanda Nygren.

Läs mer om SACD resestipendium

By | 2017-10-30T09:57:34+00:00 February 24th, 2017|student|0 Comments