SACD Resestipendium Introduktion Till Kosmetisk Tandvård 2017-10-30T09:57:12+00:00

SACD resestipendium Introduktion till Kosmetisk Tandvård

För att stimulera och stärka intresset för estetisk tandvård bland blivande tandläkare och tandtekniker utser styrelsen för SACD varje år SACD resestipendium, Introduktion till Kosmetisk Tandvård. Stipendiet utgörs av en resa till Nordamerika för besök på AACD Annual Meeting. De brukar ligga runt månadsskiftet april-maj. Föreläsarna på AACD Scientific Session är världsnamn inom sina områden. Deras föredrag är den bästa introduktion till estetisk tandvård man kan få. Stipendiet, som kan sökas av studenter under de två sista terminerna på tandläkarutbildningen resp. tandteknikerutbildningen, omfattar resa från Sverige eller Kastrup till USA tur och retur för en person, logi (fyra övernattningar i enkelrum på hotell) och registreringsavgift till AACD Scientific Session.

Välkommen att ansöka!

Ansökningstiden är 30 april – 1 september.

Ansökan sker skriftligt till påföljande års AACD Annual Meeting till:

Styrelsen

Swedish Academy of Cosmetic Dentistry

Box 53085

400 14 Göteborg

Stipendiaten kommer att ingå i den svenska gruppen under ledning av SACD:s President. För största utbyte av resan kommer stipendiaten, såväl i förväg som på plats på AACD, att få tips och orientering om relevanta föreläsningar och symposier. Meriterande är om sökanden har bevistat någon av SACD:s kurser och/eller kan dokumentera talang och intresse i estetisk-kosmetisk tandvård. Stipendiaten förväntas att inom en månad efter besöket sammanfatta sina erfarenheter i en reserapport till Styrelsen SACD samt vid påföljande SACD-kurs kortfattat muntligen redogöra för vad resan gett. Stipendiet kan sökas av studenter som går på de två sista terminerna på tandläkarutbildningen eller tandteknikerutbildningen.

Amanda Nygren
Amanda NygrenTandläkarstudent vid tandläkarhögskolan vid Karolinska Institutet
Vinnare av SACD:s resestipendium 2016