Kosmetisk tandvård och Estetisk tandvård – SACD 2017-12-06T09:34:21+00:00
frontbild1-1950X1200

"Vi strävar efter att
minimalisera ingrepp
och behandlingar".

frontbild1-1950X1200

"Vi strävar efter att
minimalisera ingrepp
och behandlingar"

Vi kallar det för ”Enkelhetens excellens” – Swedish Academy of Cosmetic Dentistry

SACD erbjuder bättre kosmetisk tandvård och estetisk tandvård. Svensk tandvård hör till de bästa i världen. Svenska tandläkare har en mycket gedigen grundutbildning. Alla legitimerade tandläkare kan laga och reglera tänder, många är duktiga på korrigering av bett och implantatbehandling.

Sämre är det med utbildning i kosmetisk tandvård och estetisk tandvård. Där släpar högskolorna efter. SACD, Swedish Academy of Cosmetic Dentistry, fyller här ett tomrum. Genom att utbilda tandläkare och tandtekniker på kurser i Sverige och utomlands strävar vi efter högsta kvalitet i den kosmetiska tandvården.

SACD är en akademi, men vi tjuvhåller inte på våra kunskaper – vi omsätter vår kompetens i praktisk tandvård. Dra nytta av det! SACD’s vision är ett leende Sverige. Så här kan vi bidra:

  • Höja standarden inom kosmetisk tandvård och estetisk tandvård och sporra till noggrannare och bättre patientomvårdnad
  • Genom rätt behandling förebygga fel och brister inom kosmetisk tandvård
  • Skapa en tryggare väg till målet – en funktionell och vacker mun – bl.a. genom att försäkra patienten slutresultatet innan behandlingen påbörjas
  • Säkerställa fullgod kommunikation mellan patient, tandläkare och tandtekniker
  • Garantera en professionell och saklig dokumentation av varje patientfall
  • Värna om ”etiken inom estetiken”. Principen att vidta kosmetiska och estetiska åtgärder först sedan tandhälsa och bettfunktion säkerställts är A och O i SACD
  • Minimalisera ingrepp och behandlingar. ”Enkelhetens excellens

Lär dig mer om de vanligaste behandlingarna

Metoderna att förbättra tändernas skönhet är många. Ibland kombineras de.

Tandblekning

Tandblekning används för att få vitare tänder. Detta är det mest vanliga ingreppet. Det görs enskilt eller i kombination med större och mer omfattande behandlingar.

Behandlande tandläkare: Lena Åberg, Helsingborg

SACD-medlem Lena Åberg

aaberg-luckor-och-vita-front-efter

Skalfasader

Skalfasader består av en tunn lamell av porslin som fästs på tändernas framsida med ett speciellt cement. Vanligast är att framtänderna får skalfasader. Orsaken kan vara att tänderna är gropiga eller missfärgade. Patienterna och omgivningen upplever förbättringen av utseendet mycket positivt.

Behandlande tandläkare: Michael Karlstén, Stockholm

SACD-medlem Michael Karlstén

SACD-medlem Michael Karlstén

Tandimplantat

Tandimplantat är en svensk uppfinning. Förlorade tänder ersätts med nya som skruvas fast med titanskruvar i benvävnaden. Tidigare fick människor acceptera sina tänder som de var. I dag kan alla som oroar sig för sitt utseende och sin tandhälsa erbjudas ett vackert leende, en riktig bettfunktion och därmed ett bättre liv.

Behandlande tandläkare: Lena Åberg, Helsingborg

SACD medlem Lena Åberg

aaberg-bettrehabilitering-mun-efter

Utbyte av missfärgade fyllningar

Många äldre patienter dras med gamla amalgamfyllningar som upplevs som fula. Vanligen ersätts amalgam med kompositer eller porslin. På bilden är det plastfyllningar som ersatts.

Behandlande tandläkare: Calle Hagman, Åsa

hagman-ingrid-fore

hagman-ingrid-efter

Diastema

Slutning av glipa – diastema – är en ganska vanlig behandling. Beroende på orsakerna kan behandlingen variera. Oftast rör det sig om ett mindre mellanrum mellan framtänderna i överkäken. Slutningen kan antingen ske med plastmaterialet composit  eller med tunna porslinsfasader.

Behandlande tandläkare: Annika Korvo, Sundsvall

korvo-diastema-foere1

korvo-diastema-efter-1

SACD
KVALITET

SACD’s patienter blir nöjda med resultatet.

 

Mina nya tänder har höjt min livskvalitet!

patienter

Nils-Åke Johansson, Alingsås

Efter en behandling med av tandläkare som praktiserar SACDs kvalitet och etik uttrycker patienterna sin belåtenhet. För många börjar en ny tideräkning. De talar om ”före respektive efter min nya mun”. 
Inte sällan sker positiva förändringar i livet som en konsekvens av ett nytt utseende. Otaliga är vittnesmålen om nya relationer, nystart i karriären eller andra lyckliga tilldragelser efter kosmetisk tandvård eller implantatbehandling.

”Jag är oerhört nöjd med min Boråstandläkares behandling. Mina nya tänder har höjt min livskvalitet. Innan jag kom till tandläkaren var min situation tråkig. Jag hade slussats hit och dit inom Folktandvården utan resultat. Nu har en stor sten har fallit från mitt bröst.”

 Therese log med stängd mun. Nu har fått leendet hon drömt om.

nöja patienter

Under uppväxten var Therese aldrig riktigt nöjd med sina tänder. Omedvetet censurerade hon sitt leende tillsammans med andra människor och i synnerhet när det skulle fotograferas.

Therese beslöt att göra något åt sitt problem. Hon fick impulser på sitt jobb och stöd i sitt beslut av sin arbetsgivare tandläkare Antoinette Tjäder.
– Jag såg möjligheten att få det leende jag alltid drömt om, berättar Therese.

Osynliga skenor

Den behandling som Therese Nilsson valde innebar att tändernas position sakta men säkert korrigerades med en serie individuellt tillverkade skenor.
– Skenorna är osynliga, ingen i omgivningen märker dem. Efter ett par veckor byter man ut skenan mot en ny och så håller det på i ett antal veckor. Hur många, ja det kan variera. I mitt fall rörde det sig om 44 veckor plus en kompletterande behandling under ytterligare sex veckor.

”Idag är jag nöjd med min mun. Jag kan le och skratta naturligt. Mitt gamla tillbakadragna leende är historia.”

 Jag fick många positiva kommentarer, säger Birgitta Fröberg, Täby: 

”När behandlingen var klar fick jag många positiva kommentarer från vänner och bekanta. Alla tycket att jag plötsligen såg så pigg och fräsch ut, men ingen kunde riktigt sätta fingret på orsaken.

Det var en medveten taktik från min tandläkare och mig – inga dramatiska förändringar av utseendet. När jag sedan berättade att jag genomgått kosmetisk tandbehandling blev alla glatt överraskade.”

Nu kör vi, sa Ingrid Persson, Helsingborg: 

”Min tandläkare visade mig på ett utmärkt sätt före behandlingen hur resultatet skulle bli.Det gav mig trygghet. Då sa jag: “Nu kör vi!”