Young, Eubank & Ward Göteborg november 2013

//Young, Eubank & Ward Göteborg november 2013
Young, Eubank & Ward Göteborg november 2013 2017-10-30T09:57:18+00:00

Tandtekniker Gilbert Young, CDT, tandläkare Jimmy Eubank, D.D.S. samt tandläkare Marilyn Ward.

Kurs 28-30 november 2013
Clarion Hotel Post, Göteborg

Planera för en lyckad behandling

En klinisk och laboratorieteknisk infallsvinkel på diagnos och behandling av krävande estetiska och bettfunktionella patienter

Tre kursdagar för tandläkare, tandtekniker och hela teamet

Deltagarna lärde sig:

 • Diagnos och etiologi bakom utseenderelaterade problemställningar
 • Upprätta och utföra en korrekt terapiplan
 • Utveckla och sälja den estetiska terapiplanen
 • Process för att göra det bästa materialvalet
 • System och teknik att utföra långlivade, funktionella och estetiska restaurationer

♦ Samverkan mellan tandläkare och tandtekniker för dagens framgångsrika tandläkarpraktik

En unik tvåmanna föreläsning med tandtekniker Gilbert Young och tandläkare Jimmy Eubank

Fredag 29 november

♦ Senaste tekniken inom tandblekning

Föreläsning med Dr Marilyn Ward, chef för konsument och dental vetenskapliga frågor för Philips Consumer Lifestyle

Fredag 29 november

♦ Tandteknikerns roll vid större restorativa och estetiska fall

Föreläsning med tandtekniker Gilbert Young

Lördag 30 november

Förutsägbara och långlivade restaurationer

Föreläsning med tandläkare Jimmy Eubank

Lördag 30 november |

♦ …samt under torsdag 28 november:

 • SACD:s populära fotokurs med tandläkare Michael Karlsten

 • Hands-on kurser i kompositteknik med tandläkare Barbro Berg och tandläkare Clas Oscarsson

 • Föreläsning om smile design och begrepp inom estetisk tandvård & genomgång av SACD-metoden, från planering till cementering med tandläkare Bengt Glimstedt och tandtekniker Jimmie Persson

 • Ackrediteringsworkshop med medlemmar ur ackrediteringsgruppen

 • SACDs årsmöte (endast medlemmar)

 • Get-together


Utseenderelaterade problemställningar är ofta orsak till att patienter söker estetisk-kosmetisk tandvård

Dagens framgångsrika tandläkarpraktik är beroende av en samverkan mellan tandläkare och tandtekniker.

Dessa problemställningar kan inte lösas framgångsrikt utan att ta hänsyn till bettfunktionen och en idealisk terapiplan.

Excellenta bettfunktionella och estetiska resultat kräver nödvändiga tekniska och konstnärliga färdigheter med de olika materialval vi har idag. Dagens framgångsrika tandläkarpraktik är beroende av en samverkan mellan tandläkare och tandtekniker. Många tandläkare och tandtekniker förbiser de postertiora helkeramiska restaurationer avseende naturlig ocklusal anatomi och riktig funktion. Många resonerar att dessa restaurationer är ”långt bak i munnen och ingen ser dem”. Ett resonemang som leder till en mindre grad av exakthet och estetik. För den hängiven tandtekniker erbjuder detta ett område att bemästra färg och form. Det är nödvändigt att tillämpa posterior estetik och korrekt funktion i strävan efter excellens.

Tandtekniker Gilbert Young och tandläkare Jimmy Eubank – Komposit, porslin och bettfunktion för lyckade resultat över tid

Den här kursen var avsedd för tandläkare och tandtekniker som ville förstå vad som behövs för att deras samarbete skall bli enklare och bättre.

Den främsta orsaken till att människor söker en estetisk-kosmetisk utbildad tandläkare är utseenderelaterade problem. För att lyckas med dessa patienter måste vi leverera en överlägsen estetik. Våra patienter förväntar sig att deras nya restaurationer skall ge dem hållbar tuggkomfort under en längre tid. Förutsägbara och långlivade restaurationer uppnås med en praktisk förståelse av bettfunktion och rätt användning av bettapparatur.

Inför sitt framträdande på SACD-kursen sa Gilbert Young så här:

Jag ser verkligen fram mot att få komma till Sverige. Att jag blivit inbjuden beror väl på att jag har fått ett, låt oss kalla det, gott renommé genom åren. Det jag ska uppehålla mig vid är hur jag arbetar med att restaurera stora fall, helkäkar. Jag ska redovisa hur vi går tillväga från A till Ö. En fråga jag ofta får är denna: Vad förser tandläkaren dig med för att du ska göra ett fullgott arbete? Den frågan ska jag besvara. Kursdeltagarna ska förhoppningsvis kunna gå hem och implementera de kunskaper jag förmedlar.”

Kursdeltagarna lärde sig:

 • Praktiska estetiska lösningar
 • Utvärdera käkleden och identifiera patienter som inte skall behandlas
 • Praktiska ocklusiontekniker som gör restaurationer långlivade
 • Hur omsättningen kan öka genom rätt apparaturanvändning
 • Hur ”E-appliance” är självjusterande (ingen käk manipulation eller tandinslipning) under behandlingen

Tandläkare och tandtekniker är likvärdiga samarbetspartners när det gäller att leverera excellens. Många gånger förstår en partner inte helt vad den andra behöver för att göra sitt bästa. Den här kursen är avsedd för tandläkare och tandtekniker som vill förstå vad som behövs för att deras samarbete skall bli enklare och bättre. Principer och tekniker för lyckade helkeramiska restaurationer skall belysas från både tandläkarens och tandteknikerns perspektiv.

Ur tandläkarens perspektiv

 • Orsaker till att helkeramiska restaurationer misslyckas och vad man kan göra för att de skall bli långlivade.
 • Preparationdesign för onlays i det posteriora bettet som sparar tandsubstans.
 • Preparationsdesign för helkeramiska restaurationer i sju olika situationer.
 • Digital avtrycksteknik som är snäll mot tandköttet och ger perfekta avtryck.
 • Tillverka provisorier som liknar slutresultatet och som patienten kan använda som ett slags ”road test”.
 • Laboratoriekommunikation som ger högre kvalitet på arbeten och mer förutsägbara resultat.

Ur tandteknikerns perspektiv

 • Specifika tekniker att nå högre estetik.
 • Hur man fullbordar de sju olika helkeramiska kronorna och onlays.
 • Modellframställning och artikulationsprotokoll.
 • Tekniker för justeringar av helkeramiska restaurationer.

Senaste tekniken inom professionell tandblekning

Dr Marilyn Ward delgav strategier för att dra fördel av nya framsteg inom blekningsteknik.
Vad är det som händer med den biologiska vävnaden när tanden bleks?
Hon presenterade den senaste tekniken inom såväl ljusaktiverad blekning på klinik och hemmablekning i skenor.
Hur kan du använda detta för att attrahera nya patienter och hur får du upp ögonen för framtida blekning hos dina befintliga patienter.
Om föreläsarna:

Jimmy Eubank, DDS

Dr Jimmy EubankDr. Eubank föreläser om estetik och occlusion internationellt. Dr. Eubank är ackrediterad i AACD både som tandläkare och tandtekniker vilket är unikt i världen. Han har tränat med väl kända keramiker i USA och Europa. Hans tandtekniska laboratorium ”Esthetics Unlimited” gör en bett apparatur ”E-appliance” som tandläkare runt om i landet använder. Dr. Eubank har fått utmärkelsen ”Lifetime Achievement Award” från AACD för hans bidrag till tandvård, bara två andra tandläkare har fått denna stora utmärkelse.

Han är eller har varit ledare för efter utbildnings program åt LSU, UCLA, University of New York at Buffalo and University of Minnesota. Dr. Eubank har en private praktik i Plano Texas som har fokus på komplex estetiska fall, ocklusion och TMD problem. Han är fellow i AACD, fellow i American Academy of General Dentistry och fellow iAmerican Academy of Esthetic Dentistry.

Dr. Eubank är grundare av ”Eubank Teaching Institute” där han ger föreläsningar och hands-on kurser.

Gilbert Young, CDT

Tandtekniker Gilbert Young, CDT, är utexaminerad från University of North Texas (tidigare North Texas State University) och har arbetat som tandtekniker sedan 1984. Efter att ha avslutat sin grundutbildning till tandtekniker fortsatte han att studera keramer hos Asami Tanaka vid Tanaka Dental Technology Institute i Chicago, Illinois. Han har också bedrivit avancerade studier hos Makoto Yamamoto från Japan och Klaus Muterthies från Tyskland, liksom hos andra europeiska mästare. Gilbert Young har hållit föreläsningar runt om i USA, Canada och Latinamerika i ämnet dental keramisk restauration och estetik.

Som tandtekniker i teamet vann han National Laboratory Award for Overall Excellence in Ceramic Artistry år 1990, något som lett till att han är en av de mest eftersökta dentala keramikerna i hemlandet. Nyligen framträdde han som gästtalare inför the Quintessence Publishing Group’s prestigefulla International Symposium on Ceramics. Mr. Young blev ackrediterad medlem i American Academy of Cosmetic Dentistry 1997. Han äger och driver GNS Dental Studio Inc. i Dallas, ett ”boutique dentallab” som specialiserar sig på större restorativa och estetiska fall. Han samarbetar där med några av de mest namnkunniga tandläkarna i staten Texas och många andra delstater.

Marilyn Ward, DDS

Dr Marilyn WardDr Ward är för närvarande chef för konsument och dental vetenskapliga frågor för Philips Consumer Lifestyle. Där leder hon ett team som arbetar med produktutveckling riktade till konsumenter samtidigt som man bedriver dental forskning för att utveckla innovationer i oral hälso-och sjukvård. Parallellt med detta uppdrag har Dr Ward sin praktik i Houston, Texas. Dr. Ward fick sin tandläkarexamen 1984 på University of Texas Health Science Center vid San Antonio dental school.

I Houston har hon tidigare varit chef på Institutet för dentala biomaterial vid University of Texas. Efter det har hon varit utbildningsansvarig vid Discus Dental som nu är uppköpt av Philips. Dr Ward har publicerat och presenterat flera vetenskapliga rapporter nationellt och internationellt inom de estetiska ämnena såsom på porslin, blekning, dentala material och kommunikation mellan tandläkare och tandtekniker. Hon är medlem i ADA, AACD och internationella föreningen för odontologisk forskning. Hon är en flitigt anlitad föreläsare både i USA och internationellt.

Praktisk fotokurs

Torsdag den 28 november – kl. 09.30-15.30

Tandläkare Michael KarlstenMichael Karlsten, Ackrediterad tandläkare i SACD och ESCD
Kursen var  öppen för tandläkare, tandtekniker, sköterskor, hygienister, receptionister & studenter.

Grunden till all estetisk tandvård är en bra fototeknik. Det är av största vikt, att bilderna tas på ett systematiskt sätt. Då underlättas all kommunikation mellan tandläkare och tandtekniker. Lär dig förutsättningarna för att ta optimala intraorala bilder med din systemkamera.

Föreläsning om smile design och hands-on kurs i kompositteknik

Torsdag den 28 november – kl. 10.00-16.00

Tandläkare Barbro BergBarbro Berg har mångårig erfarehet som föreläsare och kursgivare och är Ackrediterad tandläkare i SACD och ESCD
Kursen var öppen för tandläkare, tandtekniker, sköterskor, hygienister, receptionister & studenter.

Lär dig att lösa estetiken i den estetiska zonen med komposit. Barbro Berg gick igenom Smile design och lärde ut att i vardagen ge patienten ett seriöst alternativ till porslin och dig själv, en enorm tillfredsställelse.

Sponsor: GC Nordic AB

Hands-on kurs i kompositteknik

Torsdag den 28 november – kl. 13.00-17.00

Tandläkare Barbro Berg

Clas Oscarsson, tandläkare
Öppen för tandläkare, tandtekniker, sköterskor, hygienister, receptionister & studenter.

Hands-on kursen för dem som ville utveckla sina kunskaper inom estetiska restorationer med komposit. Fokus låg på att genom ett effektivt och enkelt tillvägagångsätt uppnå ett naturligt och vackert resultat, med minimal påverkan på den naturliga tanden. Tandläkare Clas Oscarsson lärde ut  en skiktningsmetod som i ett perspektiv av tid, ekonomi och estetik är applicerbar i alla lägen.

Sponsor: TS Dental AB

Föreläsning om smile design och begrepp inom estetisk tandvård &
genomgång av SACD-metoden, från planering till cementering

Torsdag den 28 november – kl. 16.00-17.00

Tandläkare Barbro BergBengt Glimstedt, tandläkare & Jimmie Persson, tandtekniker
Öppen för tandläkare, tandtekniker, sköterskor, hygienister, receptionister & studenter.

 

Ackrediteringsworkshop

Torsdag den 28 november – kl. 17.00-18.00

Ur Ackrediteringsgruppen:
Michael Karlstén
Tandläkare – Ackrediterad i SACD & ESCD
Ivan Rosengren Tandläkare – Ackrediteringsansvarig
Przemek Seweryniak Tandtekniker – Ackrediterad i SACD & ESCD
Barbro Berg Tandläkare – Ackrediterad i SACD & ESCD
Öppen för alla

Ackrediteringsworkshop med fördjupning av hur ackreditering går till och presentation av mentorskap för de som är i ackrediteringsprocessen.

ESCD – European Society of Cosmetic Dentistry

 


Tandläkare & Tandtekniker

Samverkan mellan tandläkare och tandtekniker för dagens framgångsrika tandläkarpraktik

Fredag den 29 november: föreläsning kl 09.00-17.00 Gemensam dag
Lördag den 30 november: föreläsning kl 09.00-13.00*

Jimmy Eubank, DDS & Gilbert Young, CDT
För: Tandläkare, tandtekniker & student

*J. Eubank föreläser för tandläkare, sköterskor, hygienister och receptionister. G. Young föreläser för tandtekniker.


Tandsköterska, Tandhygienist & Receptionist

Senaste tekniken inom tandblekning

Fredag 29 november: föreläsning, kl. 09.00-17:00 med Marilyn Ward
Lördag 30 november: föreläsning , kl. 09.00-13.00 med Jimmy Eubank
(se ovan)

Framgångscoach Anders HaglundMarilyn Ward, DDS
För: Sköterskor, hygienister & receptionister

Galamiddag med underhållning och dans

Ambassadeur ska uppträda på lördagskvällenFredag den 29 november – kl. 19.30
Öppen för alla

 

 


Kursen ägde rum på Clarion Hotel Post, Göteborg

 

Radisson Blu