vidareutbildning 2017-10-30T09:57:10+00:00

VIDAREUTBILDNING

Ständigt framåtskridande mot bättre kunskap, för att kunna erbjuda våra patienter bästa möjliga kosmetiska och estetiska tandvård. All tandvård är estetisk tandvård. Grundlighet och långsisktighet i utförande. Estetik och etik hör intimt samman i SACD. ”Quick-fix” av typen ”nya tapeter på murkna väggar” är ovärdigt akademins medlemmar

DE STORA KOMMER PÅ BESÖK

SACD’s utbud av föreläsare tillhör i mångt och mycket eliten av dagens estetiska tandvård. Sverige och SACD var tidigt ute med boka internationellt eftertraktade föreläsare. Och på det spåret fortsätter vi.

Det senaste åren har vi bland annat haft föreläsningar av Dr Christian Coachman, Dr Michael Sesemann, Dr Frank J. Milnar, Dr Galip Gürel och Dr Dennis Wells. För att blott nämna några få. Vi försöker i största möjliga mån anordna Hands-on kurser. Våra kursprogram är ofta organiserade så att all personal på tandläkarmottagningen kan ha nytt av den.

SACD
METODEN

Du får se resultatet i förväg. En SACD tandläkare är en tandläkare som håller sig uppdaterad.

Hands On-kurser

SACDs kurser innehåller så gott som alltid ett moment av Hand-On.

Kollegor lär av kollegor

När du är bland engagerade kollegor får du maximal effekt av utbildningen.

De ser alltid till att ta hit goda tandtekniker, som visar oss det senaste på teknikfronten.
Tandtekniker SACD-medlem, Tandtekniker, Skåne
Som privat tandläkare måste man ju hålla sig uppdaterad. Dessa kurser är mycket nödvändiga för mig.
SACD-medlem, privat tandläkare, Privat tandläkare, Göteborg

Strålande vårsol, ett nytt, välfungerande konferenshotell och ett kursprogram präglat av god pedagogisk upplysning. Detta fick glada och förväntansfulla deltagare vid Dr Sesemanns och SACD’s ta del av i Malmö den 18 och 19 mars 2016.

Fredagen inleddes med ett samtal mellan 2 x Michael – Sesemann och Karlstén – som beskrev vägen till Ackreditering. ”Börja med att skaffa en bra mentor!” var deras samstämmiga rekommendation. Därefter tog Dr Sesemann ensam över podiet. Hans kursintroduktion torde vara en av de mest originella i SACD’s historia. Michael Sesemann berättade om sin far, en arbetsam och stolt grönsaksodlare på Nebraskas prärieslätter. En morgon, när fadern var på väg till marknaden med ett lass nyskördade rädisor, upptäckte han att blasten, på grund av en värmeböja under natten, hade förlorat sin fräschör. Så i stället för att bege sig till torget dumpades hela lasset med motiveringen: ”Jag vill inte ha mitt namn förknippat med vissna rädisor!”

Total kommunikation tandläkare-specialist-tandtekniker-patient är verktygen för en förutsägbar, patientanpassad och individuell Digital Smile Design.

Så sammanfattade Dr Coachman sitt budskap inför auditoriet av tandläkare, tandtekniker och medarbetare vid SACD’s sista kurs under 2015. Kursen, som denna gång hölls på Grand Hôtel i Stockholm, samlade runt 200 kursdeltagare. Dr Coachmans använde ett estetiskt bildspel som visade leenden skapade genom den senaste digitala teknologin. Moderna metoder och material kan vara värdelösa om slutresultatet inte lever upp till patientens förväntningar.