Vidareutbildning 2018-02-14T09:52:20+00:00

VIDAREUTBILDNING

Ständigt framåtskridande mot bättre kunskap, för att kunna erbjuda våra patienter bästa möjliga kosmetiska och estetiska tandvård. All tandvård är estetisk tandvård. Grundlighet och långsisktighet i utförande. Estetik och etik hör intimt samman i SACD. ”Quick-fix” av typen ”nya tapeter på murkna väggar” är ovärdigt akademins medlemmar

KONTAKTA SACD

DE STORA KOMMER PÅ BESÖK

SACD’s utbud av föreläsare tillhör i mångt och mycket eliten av dagens estetiska tandvård. Sverige och SACD var tidigt ute med boka internationellt eftertraktade föreläsare. Och på det spåret fortsätter vi.

Det senaste åren har vi bland annat haft föreläsningar av Dr Christian Coachman, Dr Michael Sesemann, Dr Frank J. Milnar, Dr Galip Gürel och Dr Dennis Wells. För att blott nämna några få. Vi försöker i största möjliga mån anordna Hands-on kurser. Våra kursprogram är ofta organiserade så att all personal på tandläkarmottagningen kan ha nytt av den.

SACD
METODEN

Du får se resultatet i förväg. En SACD tandläkare är en tandläkare som håller sig uppdaterad.

Hands On-kurser

SACD:s kurser innehåller så gott som alltid ett moment av Hands-On.

Kollegor lär av kollegor

När du är bland engagerade kollegor får du maximal effekt av utbildningen.

De ser alltid till att ta hit goda tandtekniker, som visar oss det senaste på teknikfronten.
Tandtekniker SACD-medlem, Tandtekniker, Skåne
Som privat tandläkare måste man ju hålla sig uppdaterad. Dessa kurser är mycket nödvändiga för mig.
SACD-medlem, privat tandläkare, Privat tandläkare, Göteborg

En annorlunda föreläsare med ett annorlunda budskap. Det var ett grått och trist Malmö som tog emot den färgstarke föreläsaren Dr Florin Cofar, 12 -14 oktober 2017.

Varför berätta för en patient om hur deras tänder kommer att se ut, när man kan visa det? Dr Cofars stora intresse för video präglade kursen. Cofar visade att patienter kan blir såpass överväldigade av att se sig själva på video att de brister ut i tårar. Dr Cofar är övertygad om att tandvården står inför stora förändringar.  I framtiden komma vi att scanna in tänder och arbeta aktivt  med digital data. Vi kommer att köpa och sälja data kring tänder. Tandläkare kommer att bygga upp bibliotek av inscannade tänder. Kanske kommer vi alla att låta scanna in våra egna tänder i tonåren när de är som bäst, för att få den ultimata designen om vi skulle behöva den senare i livet.

Total kommunikation tandläkare-specialist-tandtekniker-patient är verktygen för en förutsägbar, patientanpassad och individuell Digital Smile Design.

Så sammanfattade Dr Coachman sitt budskap inför auditoriet av tandläkare, tandtekniker och medarbetare vid SACD’s sista kurs under 2015. Kursen, som denna gång hölls på Grand Hôtel i Stockholm, samlade runt 200 kursdeltagare. Dr Coachmans använde ett estetiskt bildspel som visade leenden skapade genom den senaste digitala teknologin. Moderna metoder och material kan vara värdelösa om slutresultatet inte lever upp till patientens förväntningar.