fbpx

Ny rapport från AACD:Effectively Treating Dental Caries: 20 Tips on CAMBRA​

CAMBRA står för Caries management by risk assessment system. Rapporten innehåller de verktyg som krävs för att behandla patienternas underliggande dysfunktionella biofilm som leder till karies​

Tandläkare har traditionellt fokuserat på att reparera de skador som orsakats av karies, men för att den estetiska tandläkaren ska kunna uppnå excellent estetisk tandvård och ett förutsägbart slutresultat, måste den underliggande biofilmsjukdomen behandlas med en noggrann estetisk åtgärdsplan.

This new white paper from the AACD will provide you with the tools you need to begin treating your patients’ underlying biofilm dysfunction that results in dental caries. Dentists have traditionally focused on restoring the damage caused by dental caries, but in order for the cosmetic dentist to provide excellent esthetic care and predictable treatment outcomes, the underlying biofilm disease needs to be resolved through a careful esthetic restorative plan. Inside you’ll find 20 tips to get started developing a caries management by risk assessment system (CAMBRA) to use in your own practice.

Bonus: An updated caries risk assessment form is also included, so you can simply print the form and begin using it immediately in your practice.

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies. 

M.I.P.

Mattias Larsson Aqua Dental, Stockholm mattias.lasrsson@aquadental.se

M.I.P.

Hossam Amer T4 ConfiDent, Hässleholm admin@t4confident.com

M.I.P.

Patrik Bargiel Tandvården Teleborg, Växjö bargielpatrik@hotmail.com

M.I.P.

Ulrika Nibble
Vasa Viktoria Tandvård, Göteborg
ikanibble@gmail.com

M.I.P.

Anders Axelsson
Österports Tandvård, Visby
anders.axelsson@ptj.se