SACD ackreditering - nytt vår 2019

Godkända fall och nya framsteg

Ackrediteringsprocessen just nu:

0
Godkända kandidater på skrivning

Godkända inlämnade fall:

Kandidat A Tandtekniker
Tre av fyra fall godkända 75%
Kandidat B Tandtekniker
Två av fyra fall godkända 50%
Kandidat C Tandläkare
Ett av fem fall 20%

Ackrediteringskomittén konstaterar att fler SACD-medlemmar väljer att inleda och fortsätta sin process mot ackreditering.

SACDs ackrediterinsgskomitté träffades planenligt 21 februari 2019. Under mötet godkändes tre nya fall. SACD-medlemmar kan studera fallen på medlemssidan. Tyvärr är inte fallen publika av integritetsskäl. Men ackrediteringskomittén arbetar på att göra processen mer transparent i framtiden. Ackrediteringskomittén hoppas kunna inspirera fler genom att publicera mer av kandidaternas material.  Det ligger i allas intresse att dela kunskapen samt att visa upp resultatet av de fina insatserna.

Till sist,  några inspirerande ord från tandläkare Cecilia Ömo, som blev ackrediterad medlem 2017: 

”Jag rekommenderar alla att göra den här resan. För det är en kunskapsresa framför allt. Största belöningen är inte alls medaljen, utan det är kunskapen man förvärvar på vägen. Självförtroendet växer under resan. Du blir mycket, mycket tryggare och säkrare i din roll som tandläkare.”

Kakor

På sacd.se använder vi nödvändiga kakor för att webbplatsen ska fungera optimalt för användare. Vi använder också kakor för webbanalys så att vi kan förbättra vår webbplats. Klicka på knappen för att godkänna våra förutsättningar.