fbpx

Kurs för tandtekniker

ALL about MiYO!

Tips and Tricks for an easy handling and perfect results

Under Jubileumskursen har vi glädjen att erbjuda en specialkurs särskilt för tandtekniker. Det är en kurs i det eftertraktade systemet MiYo.

MiYO är ett unikt system med flytande keramisk tillverkat av opaliserande och fluorescerande skiktmaterial för färgning, strukturering och glasering. Med MiYO kan du uppnå höga estetiska resultat, jämförbara med skiktade restaureringar på samma tid som det skulle ta om du bara färgade.

Demo med färgning och bränning!

Föreläsare är CDT Stefan Müller, verksam i Frankfurt, Tyskland. Müller är tandtekniker sedan 1989, tidigare lab-chef och sedan 2007 chef för teknisk support med fokus på tandkeramik på Smiledentity.

Torsdag 20 oktober
Scholander ska Rummet
12.00 – 17.00    

För tandtekniker

KURSPROGRAM

The demonstration will be divided in 6 parts:

  • Theoretical overview, what is MiYO and what is the difference to all the other products. (30-45 min max.)
  • Colorisation of the teeth and the gingiva. (30 min)
  • Firing the case and explanation of oven settings and firing cycles. (45 min including the following brake)
  • What is Structur? (15 min)
  • Finalising the case with Structure and Glaze and firing. (30 min)
  • Discussion, Q&A but everyone should feel free to ask during the demonstration (?)