fbpx

Till President i Swedish Academy of Cosmetic Dentistry för perioden 1 juli 2014 och ett år framåt har utsetts Ann André Bergmann, verksam som Keramiker och Business Relationship Manager vid Tandteknik i Centrum AB, Malmö.​

Ann André Bergmann är tandtekniker till professionen. Hennes specialområde är dentalkeramik. Hon är efterfrågad som föreläsare främst inom ”estetik och funktion och dentala keramer.”​

”Communication is the key”

Under sitt år som President i SACD kommer Ann André Bergmann att betona vikten av kommunikation. Hon vill se kommunikation som ett vidare begrepp än enbart utbyte av information. Fullödig kommunikation i samtliga led – från första patientbesök till avslutad behandling – är en förutsättning för bästa slutresultat.

Med bästa hälsningar

Swedish Academy of Cosmetic Dentistry

Ann André Bergmann