fbpx

REGLER FÖR AVBOKNING 

Anmälan är bindande. Kurspriserna anges exklusive (25%) moms.  Inbetald kursavgift kan återbetalas genom avbokning på e-post info@sacd.se. Avbokning måste ske senast tre veckor före kursstart. En administrationsavgift á 900 kr tas ut av mottagaren. Avbokningar tre veckor före kursstart beaktas inte och full kursavgift debiteras anmälaren. För att deltaga på kurs måste kursavgift vara betald till fullo senast kursstart. 

Dina personuppgifter kommer att användas för att genomföra ditt köp. Vill du läsa mer om GDPR och hur vi hanterar dina personuppgifter klicka här: Privacy policy.

RULES FOR CANCELLATION AND REFUND

Registration a is binding agreement. Course prices are stated excluding (25%) VAT. Paid course fee can be refunded by cancellation by e-mail info@sacd.se. Cancellation must be made no later than three weeks before the start of the course. An administration fee of SEK 900 is charged by the recipient. Cancellations three weeks before the start of the course are not taken into account and the full course fee is charged to the applicant. The course fee must paid no later than the start of course. 

Your personal information will be used to complete your purchase. We process your personal data in accordance with applicable European Union GDPR rules.