fbpx

SACD tillbaka med råge: Fem kurstillfällen på en säsong

Lukasz Lassmann

Full Mouth Reconstruction

En helhetssyn på bettrehabilitering. Från TMJ, tuggmuskulatur och CR till preparation och cementering. Under kursen specialstuderas anatomin kring den temporomandibulära leden och tuggmusklerna med särskilt beaktande av den centriska relationen. Kursdeltagarna får en uppdatering i de senaste rönen om bruxism, och lär om problem i den temporomandibulära leddisken.

Clarion Hotel Stockholm, Stockholm, 14-16 oktober, 2021

Douglas Terry

Alla aspekter av restaurativ, protetisk och parodontal behandling. Att restaurera med flowables.

Flytande kompositer har varit Dr Douglas A. Terrys fokus i många år.  Tekniken, och liknande andra behandlingar, spås bli vanligare i framtiden. Nya kombinationer av bonding-material och flytande kompositer kommer att göra det lättare att höja nedabraderade och eroderade bett. Terry är steget före och lär ut allt han vet. 

Grand Hôtel, Stockholm, 2-4 december 2021

Brantvik & Seweryniak

Två av Sveriges mest respekterade och kunniga tandtekniker. En föreläsning som baseras på den prisade boken Fabulous Smiles. 

Klara Strand, Stockholm 18 februari 2022

Nazariy Mykhaylyuk

Dr Nazariy Mykhaylyuk är specialiserad på mikroskopisk tandvård. Mykhaylyuk bor och verkar arbetar och verkar i Kiev, Ukraina men är ofta ute i världen och föreläser. Under åren före pandemin höll han över 300 presentationer i 60 olika  länder. 

Clarion Hotel Sign, Stockholm 17-19 Mars 2022

Jason Smithson

Contemporary Ceramic Restorations-Preparation of Anterior Teeth

Jason Smithson är en internationellt känd kosmetisk och restaurativt inriktad tandläkare. Idag föreläser han på en rad högskolor och universitet i England. Länge hade han mottagning på ansedda Harley Street, i London. Smithson betraktas av kollegor som en auktoritet för estetisk tandvård och har föreläst över hela världen de senaste 10 åren.

Stockholm 13 - 14 maj 2021