fbpx

Brad Patrick & Dr Elizabeth Bakeman, Göteborg, September, 2012

Dr. Elizabeth Betsy Bakeman DDS, amerikansk tandläkare från Grand Rapids, Michigan, var en av föredragshållarna när SACD inbjöd till kurs i Göteborg den 28 – 29 september 2012. Det blev en uppvisning i fantastisk teknik i mjukvävnadskirurgi med tips om praktiskt utförande och instrumentering.​​

Hennes föredrag och fallbeskrivningar baserade sig på stor erfarenhet och mycken klokskap. Betsy Bakemans meritlista är lång och imponerande. Vid sidan om sin praktik har hon ledande uppdrag inom AACD, bl.a. som examinator för AACD Accreditation. Hon är Adjunct Faculty Member vid Kois Center i Seattle.

Betsy Bakemans budskap till sina svenska kollegor kan sammanfattas med detta citat:

”Science and sound clinical judgment must be combined to help guide patients in making decisions which best serve their long-term interests.”

Tala för att göra sig förstådd

Hon betonade bl.a. vikten av god kommunikation med patienterna och med kommunikation menar hon inte bara information, utan dialog.
Som tandläkare måste man tala med patienterna ”…in terminology that they are able to understand”.

Att Betsy Bakemans odontologiska kompetens inte bara innefattar kunskap utan också ett stort mått av visdom, åskådliggjorde hon med stor tydlighet under kursdagarna. Under lördagen fick tandläkarna en uppvisning i Betsys fantastiska teknik i mjukvävnadskirurg med tips om praktiskt utförande och instrumentering.

En riktig inspirationskick! Föreläsarna var fantastiska, kunniga och pedagogiska. Bra bilder

Optimal kommunikation och dokumentation är grundpelare i samarbete med specialister tandtekniker och patienter.
Betsy återkommer flera gånger till att ackreditering är ett sätt att höja självförtroende och skicklighet som kosmetisk tandläkare. Det är en resa som kan vara trög i början, men tar sedan fart med ökat självförtroende och växande skicklighet. Det är en process som alla allmänpraktiker kan uppnå i sin sträva efter excellens. Efter genomförd ackreditering ser man saker med andra ögon.
– Omgivningen märker att du är en bättre tandläkare.

Högre kvalitet och färre misstag med ”the teamwork approach”

Brad Patrick ” … is simply the finest technician I have ever worked with.”

Tandtekniker Brad Patrick, BSc, har sitt dentallaboratorium i Bend, Oregon. Han är en uppskattad och efterfrågad föredragshållare hemma i USA och internationellt. Han ger såväl teoretiska kurser som hands on undervisning.

På septemberkursen i Göteborg förmedlade han en övertygelse om styrkan i ”the teamwork approach”, ett koncept som leder till högre kvalitet, färre misstag och mindre gnissel för alla inblandade.

För att uppnå ett fullgott slutresultat är det viktigt att tandläkaren på ett stringent sätt kan kommunicera patienternas önskemål till sin tandtekniker.
– Det är omöjligt för tandteknikern att leverera vad patienten vill ha om den informationen inte når fram, påpekade han.

Brads labverksamhet ligger ofta långt ifrån de tandläkare han hjälper med superb estetisk porslin. Allt bygger på god kommunikation, nyckeln till de resultat de uppnår. Brad är djupt engagerad i patienterna trots stora geografisk avstånd.

Brad Patric har sett en positiv utveckling i kommunikation mellan SACD tandläkare och SACD tandtekniker sedan han senast besökte Sverige för 5 år sedan.

Under lördagen samlades alla tekniker för en föreläsning med Brad. Gruppen bestod av tjugo tandtekniker som på så sätt fick uppleva en interaktiv förmiddag där alla var delaktiga och olika tekniker och material diskuterades under ledning av Brad. Gruppen hade också äran av Sveker Toreskog som avsatte tid för att deltaga i mötet.

Ja, Brad Patrick ser nyttan av att i vissa fall även ha direktkontakt med patienten:
”Sometimes it’s useful for the patient and the ceramist to have direct communication. Even if a patient knows what they want, they often have to be educated into being able to communicate their thoughts and desires.”

Kursdeltagarna vände hemåt med ny kunskap, tankeväckande klokskap och erfarenhetsbaserade idéer.

“Det bästa med kursen var från teknikernas sida att en fantastisk föreläsare kan förklara saker från vårat perspektiv. Brads kunskap om kontakt och vilken info vi tekniker behöver från tandläkarna”

Björn Lundbäck, Tandtekniker

“En riktig inspirationskick! Föreläsarna var fantastiska, kunniga och pedagogiska. Bra bilder”

Katarina Nygren, Tandläkare

“En riktig inspirationskick! Föreläsarna var fantastiska, kunniga och pedagogiska. Bra bilder”

Katarina Nygren, Tandläkare

“Fantastiska föreäsare! Trevliga sponsorer”

Ann Axelsson, Tandläkare

“Som vanligt väl organiserat och trevligt.”

Agneta Nilsson, Tandläkare

“Fantastiska föreäsare. Tydliga, ödmjuka. Väldigt lärorikt!”

Tommy Dextorp, Tandläkare

“Betzy pratar tydligt och är säkerpå det. Det märks att hon brinner för detta. Att med små behandlingar kan man förändra människors liv”

Roya Jahani, Tandsköterska

“Mycket intressanta föreläsningar med duktiga föreläsare. Bra hotell och mat. Trevlig utställning. Är sköterska – men väldigt inspirerad av vad som kan göras. Också att det är stor skillnad allmän tandvård och på estetisk och kosmetisk tandvård.”

Gunilla Mathson, Tandsköterska