fbpx

Jonas Vogler, ledamot av Estetiska injektionsrådet, uppmanar kollegor att certifiera sig​

Från halvårsskiftet tillträder Jonas Vogler som President i SACD. Jonas Vogler är tandläkarkårens representant i Estetiska injektionsrådet, EIR, en sammanslutning av företrädare för olika branschorganisationer inom plastikkirurgi och estetisk injicering.

– EIR som är en oberoende non-profit organisation som tas i anspråk av Socialstyrelsen som remissinstans i ärenden rörande estetiska injektionsbehandlingar, berättar Jonas Vogler.

Fillers och botox

Estetiska injektionsrådets målsättning är att öka skyddet för den enskilde patienten som genomgår en estetisk injicering. EIR uppmanar till certifiering av fillers– och botoxbehandlingar för att öka patientsäkerheten.

– Oseriösa behandlingar kan leda till en rad komplikationer, orsakade av allt ifrån bristande hygien och injektioner på fel ställe till användning av okända och undermåliga produkter.

Kvalitetsstämpel

En certifiering i EIR är en kvalitetsstämpel, betonar Jonas Vogler.

– Vi är på god väg att få igenom vårt budskap – ökad patientsäkerhet – inte minst tack vare uppmärksamhet i medierna.

För att bli certifierad krävs att utövaren avlägger ett prov som påvisar nödvändiga kunskaper inom ansiktets fysiologi, basal injektionskunskap och komplikationshantering. Certifieringen skall vara personlig och tidsbestämd och med rekommendation att fortlöpande delta i utbildningar inom området.

– Jag uppmanar de kollegor som ger estetiska injektionsbehandlingar att certifiera sig. Certifieringen är förbehållen legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal, dvs. enbart läkare, tandläkare och sjuksköterskor. Det är klokt att certifiera sig. Allmänhetens medvetenhet om oseriösa behandlingar, utförda av personer utanför sjukvården, växer. Patienter kommer i ökande utsträckning att efterfråga seriösa behandlare.

Vanligt utomlands

Vanligt utomlands
Utomlands, som exempelvis i Storbritannien, är det vanligt att tandläkare ger estetiska injektioner. Här hemma i Sverige är det än så länge relativt ovanligt.

– Till dags dato har sammanlagt 130 certifieringar utfärdats av EIR. Det gäller samtliga kategorier läkare, tandläkare och sjuksköterskor.

På Estetiska injektionsrådets hemsida: estetiskainjektionsradet.se hittar du information om EIR och certifiering.

Från halvårsskiftet tillträder Jonas Vogler som President i SACD.