fbpx

Ljusdiffusion i kompositer

En viktig aspekt vid direkta kompositrestaurationer är estetiken. Att välja rätt opacitet, chroma (färgmättnad) och value (ljushet) är absolut nödvändigt för att få ett resultat med naturligt utseende. Att arbeta med en komposit med inbyggd teknologi för ljusdiffusion kan dock göra livet mycket enklare. Tack vare denna teknologi, kan en komposit smälta in med den omgivande tandstrukturen utan synlig gräns.

Vad är ljusdiffusion?

Enkelt uttryckt avser ljusdiffusionen ett materials förmåga att sprida och reflektera ljusstrålar i många olika vinklar. Kompositer utan någon form av teknologi för ljusdiffusion är mindre förlåtande och därför är preparationsgränserna trots allt ofta synliga genom kompositen. Alternativt kan en komposit vara så opak att fyllningen ofta skiljer ut sig från tandsubstansen.

För estetiska kompositer är förmågan att sprida ljuset i alla riktningar, på ett sätt
som efterliknar de naturliga tänderna, avgörande för deras framgång. Med hjälp
av Kuraray Noritake Dental’s Light Diffusion (LD) technology—som innefattar
fillerpartiklar för ljusdiffusion för att förstärka opaciteten på restaurationerna—
kan vår CLEARFIL MAJESTY-familj med kompositer åstadkomma just detta.

CLEARFIL MAJESTY-familjen

Både CLEARFIL MAJESTY ES-2 Premium och Classic, såväl som CLEARFIL
MAJESTY ES Flow, reproducerar naturtroget de diffusiva egenskaperna hos
tandsubstans. Detta betyder att de uppvisar en högre grad av ljusdiffusion i de
mer opaka färgerna (dentin) och en lägre grad i de mer translucenta.

Den faktiska effekten av vår LD-teknologi kan tydligt ses i de följande bilderna.
På det laminerade ljusdiffusionskortet finns tre exemplar, alla gjorda av ett
mindre än 1 mm tjockt kompositmaterial.

Kompositen till vänster är den mest translucenta av de tre när kortet placeras
direkt ovanpå en annan yta—det är lättast att läsa texten genom denna
komposit. Om man däremot ökar avståndet från texten genom att placera ett par
Euro-mynt under kortet, växlar resultatet till att det tvärtom blir CLEARFIL
MAJESTY Esthetic, som tack vare egenskaperna med ljusdiffusion är den enda komposit som det inte längre går att läsa texten igenom.

I praktiken är resultatet enkelt: denna ljusdiffusion hjälper till att skapa en
restauration som lätt smälter in i den omgivande naturliga tanduppsättningen.

Lär känna denna CLEARFIL MAJESTY-familjen

1) Ljusdiffusionskort placerat direkt på text.
2) Ljusdiffusionskort upphöjt från ytan med ett mynt.

Om författaren Peter Schouten. Teknisk chef på Kuraray Europe Benelux

Peter Schouten är teknisk chef på Kuraray Noritake Dental. Som kemisk analytiker
använder han sin kemiska kompetens för att ge insikt vid första inblick i komplexa
teknologier (produkt). Hans passion ligger i att enkelt kommunicera och dela information om tillämpning av produkter och tekniker.

Detta inlägg är en del i SACD:s sponsorprogram

Innehållet är producerat av Kuraray