1 juli tillträdde – enligt SACDs sed – den nye presidenten.

Mats Burendahl tillhör en grupp av tandläkare som funnits med sedan starten av SACD. Han verkar i Stockholm, närmare bestämt på Vasastans Tandläkargrupp. Det är med stolthet Mats Burendahl tar över presidentskapet:​

“När SACD bildades för 15 år sedan klargjordes en tydlig mission. Med anledning av det klena utbudet av bra kurser i kosmetisk tandvård i Sverige ville vi ta hit de bästa föreläsarna i världen och göra deras kunskap tillgänglig för tandläkare och tandtekniker i Sverige eller för den delen hela Norden. Det har vi gjort sedan dess. Vi har haft världsnamn som John Kois, Mauro Fradeani, Christian Coachman, Newton Fahl, Galip Gürel, Bill Dorfman, Michel och Pascal Magne för att nämna några. Detta har gett många tandläkare och tandtekniker möjligheten att höja sin kunskap inom kosmetisk tandvård. Akademin är öppen för alla tandläkare och tandtekniker i Norden.”

“Ett medlemskap inom akademin borgar för ett mått av intresse och kunskap att kunna erbjuda patienter förutsägbara resultat. Vi har valt att kalla detta SACD-metoden. Metoden är en succé och används av alltfler tandläkare och tandtekniker.”

“Akademin är en dotterorganisation till American Academy of Cosmetic Dentistry som är en stor inspirationskälla för vår Akademi. SACD var den första systerorganisationen till AACD och brukar representera den största utländska kontingenten på deras Annual Scientific meeting.”

“Andra aktörer har följt efter SACD och erbjudit samma typ av kursverksamhet i Norden. Det är bra tycker vi eftersom ökad kunskap kommer våra patienter tillgodo. Det som dock skiljer oss från övriga är att vi är en icke vinstdrivande organisation. Detta avspeglar sig i prissättningen på våra kurser. Att gå på SACDs kurser är dessutom ett gyllene ögonblick att bli medlem i SACD.”

“SACD har förutom kursgivning mer att erbjuda sina medlemmar såsom möjlighet att uppnå Ackreditering. Uppnådd ackreditering är ett mått på förmåga att kunna erbjuda excellent tandvård utöver det vanliga.”

“SACD är och kommer i framtiden vara en ledande organisation inom den kosmetiska tandvården.”

“Jag är stolt att få leda SACD in i framtiden!”

Mats Burendahl, President SACD 2017-2018
Cart Item Removed. Undo
  • No products in the cart.