Kursaktuelle Dr Michael Sesemann bidrog nyligen med en mycket intressant text i tidskriften Compendium. ​

Tillsammans med två andra tungt meriterade amerikanska tandläkare delgav han sina synpunkter på ansvarsfull estetisk tandvård.​

Texten, som heter Patient’s Best Interest at the Heart of Conservative Esthetic Dentistry är skriven i tre avsnitt tillsammans med Elizabeth M. Bakeman, DDS, gästprofessor, Kois Center, Seattle, Washingon, privatpraktik, Grand Rapids, Michigan och Ronald E. Goldstein, DDS, klinisk professor i munrehabilitering, Georgia Regents University College of Dental Medicine, Augusta, Georgia

Här är ett kort uttdrag:

Tankar om tillbakahållen, försiktig (”conservative”) behandling var en av grundförutsättningarna bakom de föreslagna rekommendationerna för estetisk tandvård som togs fram under tidigt 1980-tal. I inledningsskedet hävdades att tandläkare inte skulle behöva behandla tänderna så mycket för att åstadkomma en estetisk förändring, och de nya estetiska materialen skulle i stort sett efterlikna emalj.

Sedan inträffade det som ofta händer i en kommersiellt driven kultur. När samhället började värdesätta estetiska normer underblåste allmänhetens krav på estetisk tandvård en kraftigt ökad tillgång i slutet av 1900-talet. I arbetet med att tillgodose efterfrågan tog sig vissa praktiserande tandläkare friheten att utvidga, förbise eller helt enkelt nonchalera de normer och riktlinjer man inledningsvis haft om konservativ estetisk tandvård. Följaktligen blev ansvarsfull tandvård något man tänkte på i efterhand, efter en känslobetonad marknadsföring – exempelvis ”snabb tandreglering” – och andra beslut som drevs fram av ekonomiska intressen. Läs Mer

Kakor

På sacd.se använder vi nödvändiga kakor för att webbplatsen ska fungera optimalt för användare. Vi använder också kakor för webbanalys så att vi kan förbättra vår webbplats. Klicka på knappen för att godkänna våra förutsättningar.