fbpx

SACD-ackrediterade Stockholmstandläkaren Michael Karlstén var i elden under Odontologiska Riksstämman 2013. Han höll tre olika föreläsningar, varav en handlade om SACD och SACD Ackreditering.​

SACD-ackrediterade Stockholmstandläkaren Michael Karlstén var i elden under Odontologiska Riksstämman 2013. Han höll tre olika föreläsningar, varav en handlade om SACD och SACD Ackreditering.
Auditoriet var huvudsakligen allmäntandläkare som fick en första inblick i ackrediteringsprocessen och en information om SACD; den enda tandvårdsorganisationen med kvalitetsstämpel.

Michael Karlsténs föreläsning låg rätt i tid; diskussionerna om obligatorisk vidareutbildning av svenska tandläkare har satt fart.

– Jag är mycket nöjd med mina insatser under Riksstämman. Samtidigt förstår jag att ett enstaka framträdande inte räcker till för att nå ut. Bearbetningen för SACD Ackreditering måste upprepas och intensifieras för att tandläkare och tandtekniker ska ta till sig konceptet och bli attraherade, anser Michael Karlstén.