SACD presenterar Dr Hugh Flax, 15 – 17 mars på Sheraton, Stockholm​

Hugh Flax är en mycket meriterad tandläkare, med bas i Atlanta USA.

med DR HUGH FLAX (USA) - Sheraton Hotel, Stockholm, 15 – 17 mars 2018

Hugh Flax har föreläst över hela världen sedan 1983 och har publicerat ett 50-tal vetenskapliga artiklar. Flax har även nått allmänhetens kännedom, genom intervjuer i publikationer som Cosmo, Allure och Good Housekeeping, The Atlanta Business Chronicle, Jezebel, Atlanta Magazine, In Style och New Beauty magazine.

Hans framgång som tandläkare beror, enligt honom själv, på hans förmåga att ge sina patienter:

  • en avslappnande omgivning
  • tillgång till de mest avancerade förebyggande, hälsorelaterade och kosmetiska behandlingarna
  • utbildning i deras dentala möjligheter
  • respekt för åsikter, bakgrund och tidsperspektiv
  • hjälp med att känna sig bättre, se bättre ut och njuta av ett längre och mer hälsosamt liv

Flax har vidare varit president i AACD, American Academy of Cosmetic Dentistry.

Tankar om tillbakahållen, försiktig (”conservative”) behandling var en av grundförutsättningarna bakom de föreslagna rekommendationerna för estetisk tandvård som togs fram under tidigt 1980-tal. I inledningsskedet hävdades att tandläkare inte skulle behöva behandla tänderna så mycket för att åstadkomma en estetisk förändring, och de nya estetiska materialen skulle i stort sett efterlikna emalj.

Sedan inträffade det som ofta händer i en kommersiellt driven kultur. När samhället började värdesätta estetiska normer underblåste allmänhetens krav på estetisk tandvård en kraftigt ökad tillgång i slutet av 1900-talet. I arbetet med att tillgodose efterfrågan tog sig vissa praktiserande tandläkare friheten att utvidga, förbise eller helt enkelt nonchalera de normer och riktlinjer man inledningsvis haft om konservativ estetisk tandvård. Följaktligen blev ansvarsfull tandvård något man tänkte på i efterhand, efter en känslobetonad marknadsföring – exempelvis ”snabb tandreglering” – och andra beslut som drevs fram av ekonomiska intressen. Läs Mer