fbpx

Fem SACD-are svarar på två aktuella frågor i anslutning till inslaget om Patientkommunikation och terapival i DentalMagazinet september 2014 :​

Hur hjälper du den osäkra tandvårdspatienten till rätt terapival? Hur skapar du en gynnsam kommunikation i ett pressat schema? ​

Så här säger tandtekniker Ann André Bergmann, Keramiker och Business Relationship Manager vid T.I.C. i Malmö:

Ann André Bergmann

God kommunikation tandläkare/tandvårdsteam-tandtekniker-patient är en förutsättning för en lyckad terapi. Den vanligaste orsaken till att patienter träffar en tandtekniker är för färgbestämning av en ny tand eller flera nya tänder.

Tandtekniker Ann André Bergmann, keramiker och Business Relationship Manager vid T.I.C. i Malmö, avviker från detta traditionella mönster.
– Som tandläkarens medhjälpare i behandlingen träffar jag en hel del patienter, både innan behandlingen startat, under behandlingstiden och även ibland när arbetet är avslutat. Detta gäller speciellt vid komplicerade fall eller om kraven är högt ställda…

Tankar om tillbakahållen, försiktig (”conservative”) behandling var en av grundförutsättningarna bakom de föreslagna rekommendationerna för estetisk tandvård som togs fram under tidigt 1980-tal. I inledningsskedet hävdades att tandläkare inte skulle behöva behandla tänderna så mycket för att åstadkomma en estetisk förändring, och de nya estetiska materialen skulle i stort sett efterlikna emalj.

Sedan inträffade det som ofta händer i en kommersiellt driven kultur. När samhället började värdesätta estetiska normer underblåste allmänhetens krav på estetisk tandvård en kraftigt ökad tillgång i slutet av 1900-talet. I arbetet med att tillgodose efterfrågan tog sig vissa praktiserande tandläkare friheten att utvidga, förbise eller helt enkelt nonchalera de normer och riktlinjer man inledningsvis haft om konservativ estetisk tandvård. Följaktligen blev ansvarsfull tandvård något man tänkte på i efterhand, efter en känslobetonad marknadsföring – exempelvis ”snabb tandreglering” – och andra beslut som drevs fram av ekonomiska intressen. 

Läs Mer
Ann André Bergmann