fbpx

Speglas allmänna tandvårdstrender i kosmetisk tandvård? Ny AACD undersökning talar klarspråk​

En färsk undersökning om tandläkare som genomförts av American Academy of Cosmetic Dentistry (AACD) fokuserar på den roll kosmetiska behandlingar spelar i respondenternas kliniker. Undersökningens visar att kosmetiska behandlingar fortsätter att ge liv åt kliniker samt att de allmänna branschtrenderna inte är tillämpliga på tandläkarmottagningar vars verksamhet består av stor andel kosmetiska behandlingar.​

Publicerad 20 Januari 2016 av AACD Executive Office

AACD har genomfört State of the Cosmetic Dentistry Industry Survey vartannat år de senaste 11 åren. Data som samlas in används för att definiera storleken och effekterna av förfaranden och intäkter för marknaden för kosmetisk tandvård. Undersökningen The 2015 State of the Cosmetic Dentistry Industry bekräftar tidigare uppgifter om att sektorn kosmetisk tandvård fortsätter att blomstra och visa stadig tillväxtpotential . Dessutom, belyser undersökningens data hur den allmänna tandvårdens branschtrender påverkar tandläkarpraktiker som erbjuder kosmetiska behandlingar.

2015 års undersökningen genomfördes mellan september och november 2015 och bestod av svar från 360 tandläkare. Undersökningen ger en ögonblicksbild av dagens kosmetisk tandvård och patientdemografi, plus några uppmuntrande rön i samband med lönsamhet i att erbjuda kosmetiska behandlingar. I själva verket, visade intäkter från kosmetisk tandvård på ökning inom de översta tre inkomstnivåer av undersökningen (Spannet $ 500.000 till över $ 1 miljon) sedan 2013.

Efterfrågan på kosmetisk tandvård

Denna trend är inte förvånande med tanke på att kosmetiska behandlingar fortsätter att vara populära bland patienter som söker kosmetiska behandlingar, och det av flera skäl: att förbättra sin fysiska attraktionskraft och självkänsla (86%); av hälsoskäl (46%); att se ut och känna sig yngre (45%); inför förväntade kommande evenemang som bröllop (48%) (Figur 1). Dessa patienter väljer ofta tandblekningar, skalfasader , kronor och bryggor och bondningar. Om dessa behandlingar säger de tillfrågade tandläkarna att de genererade antingen ungefär samma eller mer intäkter jämfört med föregående år. En majoritet av de svarande förväntar sig att dessa förfaranden kommer att fortsätta att generera samma mängd intäkter eller mer under det kommande året. Den största förväntningen är att tandimplantat kommer att fortsätta vara den största ökningen.

Tabell 1: Vilka motiveringar ger patienter för att undergå kosmetisk tandvård?

Speglas allmänna tandvårdstrender i kosmetisk tandvård?

Medan fortsatt lönsamhet för att erbjuda kosmetiska ingrepp är inte chockerande, visade undersökningen på några överraskningar. “Några av de mest anmärkningsvärda resultaten från undersökningen är de som rör större trender inom tandläkarbranschen. Det tyder på att AACD-medlemmar inte dragits in den kris som övriga tandvården känner av. De tycks heller inte känna av försäkringsbolagens ökade tryck. De flesta AACD medlemmar är ägare eller delägre av sin praktik och kan fokusera på att ta betalt för tjänster direkt från kunden för de allt mer populära kosmetiska behandlingarna”, konstaterade AACDs president Joyce Bassett, DDS, FAACD.
Även om vissa trender i dentalbranschen inte återspeglas inom kosmetisk tandvård, så finns det en trend som inte ens kosmetiska inriktade tandläkare kan undvika. Enligt Bassett, “Den digitala vågen är definitivt något som känns av bland kosmetiskt inriktade andreläkare – över 50 procent av de tillfrågade sade att de antingen använder chairside CAD / CAM eller funderar på att köpa ett chairside CAD / CAM-system.”

“Den digitala vågen är definitivt något som känns av bland kosmetiskt inriktade tandläkare”

Helhetsbilden USA vs Sverige

2015 år undersökningsresultat känns betryggande för tandläkare som redan erbjuder kosmetiska behandlingar i sin praktik och borde vara en väckarklocka för tandläkare som inte gör det. Sextio procent av de tillfrågade identifierade sig som allmänna tandläkare, vilket tyder på att kosmetiska behandlingar inte längre är ett fåtals tandläkare privata intressesfär. Istället är specialiserad utbildning i kosmetiska behandlingar viktigt för att ge patienterna estetiskt tilltalande, förutsägbara, och långvariga lösningar.

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies. 

M.I.P.

Hossam Amer T4 ConfiDent, Hässleholm admin@t4confident.com

M.I.P.

Patrik Bargiel Tandvården Teleborg, Växjö bargielpatrik@hotmail.com

M.I.P.

Ulrika Nibble
Vasa Viktoria Tandvård, Göteborg
ikanibble@gmail.com

M.I.P.

Anders Axelsson
Österports Tandvård, Visby
anders.axelsson@ptj.se