fbpx

Studenter, sök SACD resestipendium Introduktion till Kosmetisk Tandvård!

Nu är det dags igen! För att stimulera och stärka intresset för kosmetisk tandvård i Sverige delar Swedish Academy of Cosmetic Dentistry årligen ut SACD Resestipendium, till en blivande tandläkare eller tandtekniker. Stipendiet heter Introduktion till Kosmetisk Tandvård och består av en studieresa till USA.

med DR HUGH FLAX (USA) - Sheraton Hotel, Stockholm, 15 – 17 mars 2018

Som stipendiat får du följa med till vår moderorganisation AACD – American Academy of Cosmetic Dentistry – och deras utbildningskonferens The Annual AACD Scientific Session. Flera av världens främsta inom området kosmetisk tandvård brukar närvara eller föreläsa på dessa konferenser. Bättre introduktion till kosmetisk tandvård går inte få. 2017 var konferensen förlagd till Las Vegas. Bland över 70 svenska tandläkare och tandtekniker, medföljde även studenten Amanda Nygren som fick SACD resestipendium 2017. Nästa möte äger rum i Chicago 18-21 april 2018.

I SACD resestipendium ingår resa, logi och avgifter. Om du uppfyller kraven, är du välkommen att ansöka:

  • Du är student på tandläkarutbildning eller tandteknikerutbildning i Sverige
  • Du har fullgjort dina studier på nämnda utbildning fram till sista eller näst sista terminen
  • Du har ett dokumenterat intresse – eller dokumenterad talang – för kosmetisk tandvård.

Det är meriterande om du deltagit i någon av SACD:s kurser

Amada Nygren, SACD:s Resestipendiat 2017.
www.aacd.com/chicago