fbpx

Douglas A. Terrys kurs framflyttad till 3 -5 juni 2021

Terry kommer i juni.

SACD vårkurs 2021 flyttas fram till 3-5 juni. Det är den nya utvecklingen kring smittspridning  av coronaviruset som föranlett beslutet. 

Styrelsen hoppas att medlemmar och kursdeltagare har förståelse för beslutet. 

Läs mer om kursen