UNEXPECTED KINDNESS IS THE MOST POWERFUL, LEAST COSTLY, AND MOST UNDERRATED AGENT OF HUMAN CHANGE.​

Tre faktorer som förvandlar välgörenhet till bättre affärer​

1. Kundlojalitet

Socialt engagemang utvidgar ditt företags existensberättigande. Du visar dina patienter att du och ditt team bryr dig om mer än endast det affärsmässiga. Undersökningar visar att vid valet av två likartade produkter, väljer konsumenten oftare den med ett engagemang.

2. Synlighet

Dina välgörenhetsprojekt kan utformas som en nyhetshändelse, och ge publicitet i media, i sociala medier och på din webbsida. Detta kan locka till sig nya målgrupper.

3. Team-känslan

Att bidra som ett team stärker moralen i teamet, och ger teamet något att vara stolta över. Det ger också en möjlighet att utveckla enskilda medlemmars ledarskapförmågor när de involverar sig i projekten.