Workshops och Niagarastänk – Intryck från AACD i Toronto

Triple Play är ursprungligen en sportterm som sedan olika branscher mutat in för tre erbjudanden i samma paket. På AACD 2016 Annual Meeting lanserades Triple Play som ett trefaldigt tema under konferensen: DESIGN (28 apr), IMPLEMENTATION (29 apr) och REALIZATION (30 apr).

Pia Alberius, vad tycker du om det konferensupplägget?

– Det var en välfunnen pedagogisk föreläsningsstrategi, men för egen del var den inte så aktuell. Jag gick min egen väg och sökte mig i första hand till workshops, där jag fick jobba med olika nya material, tekniker och utrustningar. Denna gång fick vi arbeta med olika problemställningar som t.ex. diastemaslutning, uppbyggnad av tapptänder eller den missfärgade tanden.

– Material och utrustning i dessa workshops ställs generöst till förfogande av företag, som därigenom kan lansera sina nyheter.

Men några föreläsningar hann du kanske med. Vilka gjorde det starkaste intrycket på dig?

– Givetvis hann jag även med några föreläsningar. En mycket tänkvärd, underhållande och humorfylld föreläsning hölls av Ed Lowe, DDS, AACD och Sverige-aktuelle Nelson Rego, CDT, AACD på temat ”Myth Breakers!”. Frågan ställdes: Är allt vi lärt oss riktigt sant? Finns det rykten och myter runt material och metoder som behöver synas i sömmarna och kanske avlivas? Ed Lowe och Nelson Rego lockade till många goda skratt!

– En höjdpunkt var också Dr. Frank Milnar som talade om ”The Power of Pink”. Det handlade om ett nytt sätt att tänka kring ben- och tandköttsersättningsmaterial, att jobba mer med rosa. Dr. Milnar vill se en mera naturlig färg på ersättningsmaterialen. Han förespråkar att ”ersätta rosa med rosa” i stället för att täcka tandköttet genom att förlänga tänderna.

– Dr. Milnar uppmanar sina kollegor i Nordamerika att utföra estetisk tandvård ”the European way”.

AACD hade denna gång gått utanför USA. Hur påverkades mötet av att Canada var värdland?

– Inte ett spår, vad jag märkte! Canada och USA står varandra mycket nära och just vad gäller estetisk tandvård är de båda länderna likvärdiga.

Vad betyder AACD Annual Meetings för dig?

– Varje gång jag bevistar ett AACD Annual Meeting – jag har varit medlem i ett dussintal år och besökt sex årsmöten – blir jag oerhört inspirerad. Jag får ett lyft av alla eleganta föreläsningar och workshops som gör nya yrkeskunskaper och erfarenheter så lättillgängliga, så lätta att sätta i verket när man kommer hem.

– Just i år tog jag mig till Toronto några dagar innan AACD Annual Meeting startade. Niagarafallen var imponerande men som framgår av fotot krävdes det rejäla stänkskydd!

av Carl-Olof Börjeson