fbpx

Debra checkade av listan

Patienter måste trivas på mottagningen. Debra Nash, USA förespråkar en checklista för patientens bästa upplevelse. Hennes kurs för teamets medarbetare hette ”TO DO! A Patient Care Checklist for your Practice”.

Debra Engelhardt Nash

Debra Nash har varit hos SACD tidigare. Förmodligen efterlämnade hon ett gott intryck. Nash är nämligen snabb på att etablera kontakt med sin publik. Det är just detta som teamets medlemmar måste behärska, förklarar Nash:

– Jag betonade kulturen i tandläkarmottagningen. Om du tänker efter, så träffar patienten personalen och teamet före de träffar tandläkaren. Så teamet bekräftar att patienten är redo att acceptera tandläkarens vård. Från det ögonblick att patienten beställer tid och de bestämmer sig för en behandling, så är det teamets uppgift att hjälpa vägleda patienten. Därför är kulturen mycket viktig.

– Jag pratade också om vikten att förstå det man gör. Mycket handlar om ju schemaläggningen. Jag anser att det är viktigt att kommunicera att en tid är exklusivt avsatt för en patient, snarare än bara en lucka i schemat. Det är viktigt att förklara varför man vill patienten skall komma just då. Om patienten väljer tid själv, kanske vården inte blir optimal. Ytterst handlar det om att schemalägga tider för att patienter skall kunna få bästa möjliga tid.
Debra har bakgrund inom utbildningsväsendet. Hon rekryterades till tandvården av en tandläkare, som hon besökte som patient. Hon började arbeta med administration och affärsutveckling. Hon anställdes senare på en konsultfirma. 1995 startade hon sitt eget konsultföretag.
Många trender från USA hamnar så småningom i Sverige. Men allt är inte överförbart. Skillnader mellan USA och Sverige var ett självklart ämne.

– Den mest intressanta skillnaden är att i Sverige tycks tandläkaren diskutera avgifter och priser med patienten. I USA är detta väldigt ovanligt. Det tyder på att tandläkare i Sverige vågar låta personalen ta över om denna viktiga uppgift. Och det var en positiv överraskning.

– Svenska tandsköterskor och tandhygienister tycks ha fler befogenheter än i USA. Jag tyckte också det var intressant med antalet patienter per kontor. I Sverige är det är klart lägre än i USA. Det verkar också vara sällsynt med ren receptionist- eller affärutvecklande personal. I Sverige tycks tandsköterskor och hygienister gå mellan reception och behandlingsrum. Det är ovanligt i USA.
Debra gav gott betyg till sina kursdeltagare.

Debra Engelhardt Nash

– De var väldigt charmiga. Jag gav dem en uppgift, att skapa en actionplan i sex punkter för mottagningen de arbetar på. De kom in i uppgiften så bra, att de satt kvar och arbetade även på rasten. Då kände jag att jag har nått fram.

Tandsköterska Angelica Jensen från Tandläkarna Hedlund i Söderhamn deltog i Debras kurs. Hon tycker över lag kursen var bra, med lagom många deltagare.

– Debra var mycket noga med att involvera alla och ta upp det som vi tyckte var intressant. Kursen var inspirerande, tydlig och gav många bra tips hur man vända och vrida på saker för att förbättra – och även bekräfta – att du gör vissa saker bra.
Något du minns speciellt?

Debra Engelhardt Nash

– Att marknadsföring på video blivit så viktigt. Det där med utformning av ett väntrum var också intressant. Hon vill att man direkt skall tänka på tandvård, när man kommer in i ett väntrum. Vi har valt att ha en avslappande stämning i vårt väntrum.
Går Debras amerikanska idéer att genomföras i Sverige?

– De har ju inte samma system med Försäkringskassan och så. Men det mesta går nog att implementeras i Sverige också.

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies. 

M.I.P.

Mattias Larsson Aqua Dental, Stockholm mattias.lasrsson@aquadental.se

M.I.P.

Hossam Amer T4 ConfiDent, Hässleholm admin@t4confident.com

M.I.P.

Patrik Bargiel Tandvården Teleborg, Växjö bargielpatrik@hotmail.com

M.I.P.

Ulrika Nibble
Vasa Viktoria Tandvård, Göteborg
ikanibble@gmail.com

M.I.P.

Anders Axelsson
Österports Tandvård, Visby
anders.axelsson@ptj.se