fbpx

SAMTYCKESAVTAL
Personuppgifter

1. INFORMATION

1.1 I maj 2018 börjar dataskyddsförordningen (nedan “GDPR”) att gälla. Detta innebär ett stärkt skydd för dig vars uppgifter samlas in och också nya krav på Swedish Academy of Cosmetic Dentistry (nedan “SACD”). SACD värnar om att dina personuppgifter ska behandlas på ett säkert och korrekt sätt som uppfyller kraven för personuppgiftsbehandling enligt tillämplig lag. SACD avser att med detta informera dig om ändamålen för hanteringen av personuppgifter, vilka uppgifter som avses inhämtas samt att uppgifterna kommer vidaresändas till andra. SACD avser även att inhämta ditt samtycke för att inhämta, spara och använda dina personuppgifter. En sammanfattning av dina rättigheter finns i vårt informationsblad som finns under fliken GDPR på vår hemsida.

1.2 Personuppgifterna samlas in och används för att kunna arrangera kurser, skicka relevant marknadsföring om SACD och våra sponsorer, statistik, samarbeten samt för att kunna fakturera tjänsterna. Vi är en del av den internationella föreningen American Academy of Comsetic Dentistry (nedan “AACD”) och våra medlemslistor delas med den föreningen. Vi kommer även att dela era uppgifter med våra sponsorer. Personuppgifterna som behandlas är enbart de som är nödvändiga för uppfyllande av ändamålen. SACD är personuppgiftsansvarig för hanteringen.

1.3 SACD har rätt att ta hjälp av ett personuppgiftsbiträde vid behandling för föreningens räkning. Ett personuppgiftsbiträde ska behandla de personuppgifter som SACD har samlat in och registrerat enbart i enlighet med givna instruktioner från SACD. Vid behandling av personuppgifter är personuppgiftsbiträdet skyldigt att vidta lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda de personuppgifter som behandlas.

1.4 För närvarande anlitar SACD HF Consulting och Börjeson Info. HF Consulting anlitas i samband med fakturering, mailutskick, medlemsregistreringar etc. Börjeson Info anlitas i samband med utskick av nyhetsbrev via hemsidan, upplägg av medlemslista på hemsidan och marknadsföring av SACD. HF Consulting och Börjeson Info utgör således personuppgiftsbiträden till SACD.

2. BEHANDLING A V PERSONUPPGIFTER

2.1 Personuppgiftsansvarige och Personuppgiftsbiträdena behandlar följande personuppgifter i sina system: namn, hemadress, klinikadress, e-postadress, telefonnummer, slutförda och registrerade kurser samt fakturor.

2.2 Personuppgiftsansvarige och Personuppgiftsbiträdena får kontakta dig genom mail, sms, post och telefonsamtal för information om kurser och mötestillfällen.
117249.2.0004

2.3 SACD får vidareförmedla kontaktuppgifter i form av namn, klinikadress och e-postadress till medlemmar, kursdeltagare, sponsorer och till AACD.

2.4 SACD får publicera följande personuppgifter på sin hemsida: medlemslista med personnamn, kliniknamn, klinikadress, telefonnummer, mailadress och webbadress.

2.5 Personuppgifterna sparas så länge det föreligger en avtalsrelation mellan SACD och dig. Om ditt medlemskap i SACD upphör så gallras personuppgifterna i samband med det. För dig som medverkat på kurser men ej är medlem gallras uppgifterna efter ett år.

3. ÅTERKALLELSE AV SAMTYCKE

3.1 Du har rätt att när som helst återkalla ditt samtycke enligt detta avtal genom att ta kontakt med SACD. Även om du återkallar ditt samtycke har SACD rätt att behandla sådana uppgifter som är nödvändiga för att slutföra ett pågående avtal mellan dig och SACD, t.ex. adressuppgifter och uppgifter om medverkan vid kurstillfälle i syfte att fakturera.
———-
Genom att du godkänner detta avtal samtycker du till att SACD behandlar, vidareförmedlar samt publicerar dina personuppgifter i enlighet med avtalet.

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies. 

M.I.P.

Mattias Larsson Aqua Dental, Stockholm mattias.lasrsson@aquadental.se

M.I.P.

Anders Axelsson
Österports Tandvård, Visby
anders.axelsson@ptj.se