fbpx

Höstkurs 2020 utvärderad och klar

Deltagarna gav kursen högsta betyg

"Så här få deltagare tyckte att min kurs var BRA, inte PERFEKT"

SACD höstkurs 2020 var omgärdad av riskmoment. Vi fann en lucka i coronavirustes härjningar, och genomförde en kurs med stränga förhållningskrav. När utvärderingarna sammanställts, visade det sig att de flesta var deltagare var mycket nöjda. Hela 95,5 procent av de som lämnat in utvärdering gav kursen som helhet det högsta omdömmet  “Mycket bra”. 

Kursen mycket bra - högsta betyg
MYCKET BRA 95%

Föreläsarna fick högt betyg

Föreläsaren Javier Tapia fick mycket högt betyg, liksom kursens allmäna organisation och tajmning. Det som några var mindre nöjda med var mat och lokaler. Dock inte så illa så det kvalificerade för det sämsta resultatat “uselt” Endast två deltagare tyckte att maten var dålig. Faktum är att ingen uppgav att något var uselt; varken mat, underhållningen eller val av lokal. Och det får vi se som en framgång. 

Deltagarantal i procent som uppgav det som möjligt att gå fler SACD-kurser:

0

Värdefull feedback

I feedbacken fick vi flera värdefulla tips som vi tar till oss. En sak som många vill förbättraär bokningssystemet till kursen. En lite detalj som uppskattades var att blanda borden vid middagen. Det ökade möjligheten att lära känna nya medlemmar, skrev en deltagare. Initiativet att låta sponsorerna presentera sig uppskattades också. 

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies. 

M.I.P.

Mattias Larsson Aqua Dental, Stockholm mattias.lasrsson@aquadental.se

M.I.P.

Hossam Amer T4 ConfiDent, Hässleholm admin@t4confident.com

M.I.P.

Patrik Bargiel Tandvården Teleborg, Växjö bargielpatrik@hotmail.com

M.I.P.

Ulrika Nibble
Vasa Viktoria Tandvård, Göteborg
ikanibble@gmail.com

M.I.P.

Anders Axelsson
Österports Tandvård, Visby
anders.axelsson@ptj.se