fbpx

The complete guide to Bio-Emulation workflows: from direct to indirect.

Dr Javier Tapia, Spanien

8-10 oktober 2020, Clarion Malmö Live, Malmö

Följ med på en resa till tandens inre! Så löd marknadsföringen inför kursen. Coronan hängde som ett tungt hot i bakgrunden. Sedan en tid hade Madrid, Spanien – där Javier Tapia bor och verkar – drabbats av en ny våg. Men Tapia packade ned sin ansiktsmask och tog flyget till Sverige.

Fotokurs med Håkan Johansson

Håkan Johanssons inspirerande kurser är nästan ett standardinslag hos SACD. Håkan fick äran att inleda Årsmöteskursen 2020. Som vanligt var det en glad och inspirerande stämning.
 

Ackrediteringsseminarie och skrivning

Att ackrediteringsprocessen hålls igång är alltid viktigt för SACD. Två tunga namn – tandtekniker Per Ekblom och tandläkare Cecilia Eichenholz Ömo – ledde ackrediteringsseminariet. Ömo föreläste om Smile design. Det måste ha varit en smal sak för henne, eftersom hon själv skrivit Sveriges enda seriösa bok i ämnet.

Javier's Colour Matching

Javier Tapia intog scenen efter lunch på torsdagen.  Tapia’s föreläsning Colour Matching gav många nya aspekter kring fotografering. Kursdeltagarna fick flera nya mätbara parametrar och kriterier för att nå bättre färgmatchning. Han uppvisade stor kännedom i bildbehandling med RAW-filer.


Introduction to Bio Emulation

På fredagen drog kursen igång “på riktigt”. Snart stod det klart att Javier Tapia grundlagt sin kunskap inom fysik och anatomi. Han citerade Einstein som fastslog: “Leta djupt i naturen och du skall nå förståelse”.

Tapia förklarade och diskuterade begrepp som färgmättnad, färgvärde, opacitet och hur de samspelar med tandens yta, patientens ålder, samt ytterligare kanske ett hundratal parametrar. Men mitt i alla detaljer och komplicerade specialkunskaper var han noggrann med att förmedla den mest enkla och effektiva lösningen. Det snabbaste, det mest effektiva och det enklaste gick som en röd tråd genom föreläsningsdagarna.

“Det finns saker som verkligen är svåra att förklara, till och med med en bra bild”, förklarade Tapia. Därför fick åskådarna dra på sig 3D-glasögon och se stora tredimensionella bilder på tänder, som perfekt åskådliggjorde dentinets och emaljens samverkan. 

Live restaurering och Hands-on

Efter en sen kväll med middag och underhållning, anslöt kursdeltagarna mannagrant på lördag morgon. Tapia utförde restaurering i realtid och visade ånyo att han “kan sina grejer”. Det slutade med spontana applåder.

Kursen avslutades med en Hands-on. Flera kursdeltagare, som upplevt Javier Tapia i två dagar, anmälde sig samma morgon. De blev inte besvikna.  

En färgstark kurs som bröt igenom

Mitt i det tråkiga höstvädret och bland alla dystra pandemirapporter levererade Dr Javier Tapia helt nya insikter och kunskaper om ljusets samverkan med tänder.

Om kompositer inte ser bra ut färgmässigt finns det en orsak till det. Och den är mätbar, lärde Tapia.

Den som lyssnat på Javier Tapia kan aldrig mer “gå på känsla” när det gäller färgmatchning.

SACD:s styrelse med Dr Javier Tapia Guadix.

Om Javier Tapia

Javier Tapia-Guadix, DDS, CG Artist.

Javier Tapia Guadix, som är hans fullständiga namn, föddes 1978 i Madrid, Spanien. Han avslutade tandläkarhögskolan vid Europeiska universitetet i Madrid 2003. Redan året därpå arbetade han som lektor vid protesavdelningen på samma universitet

Datorgrafik

2005 började han sin karriär som professionell datorgrafik, fokuserad på illustration, animering och applikationsutveckling. Han grundade företaget Juice – Dental Media Design för detta ändamål. 2005 fick han Collegiate Merit Award av den spanska tandläkarhögskolan.

Bio-Emulation-gruppen

2011 grundade han tillsammans med Panaghiotis Bazos och Gianfranco Politano Bio-Emulation-gruppen. Han samarbetar aktivt med flera universitet i hela Europa och är medlem i GC Restorative Advisory Board. 2014 blev han officiell granskare för Journal of Clinical and Experimental Dentistry. Sedan 2017 är han officiell granskare för International Journal of Esthetic Dentistry. Javier arbetar i sin privata praktik i Madrid, med fokus på restaurerande tandvård och estetik. 

Flitig föreläsare

Han är en internationell föreläsare som deltagit på över 250 kongresser, praktiska kurser och livekurser. Han har  publicerat flera artiklar inom restaurativ tandvård, tandfotografering och datorer inom tandvård.

Javier Tapia: “Vare sig det gäller enstaka restaurering eller full munrehabilitering är biomimetisk tandvård en ny utmaning”

Det gäller både för material som för operatörskompetens. Kunskapen om biomekaniska överväganden såsom gränser för restaureringsmaterial och resterande tandstrukturer samt noggrann tillämpning av bindningstekniker är en nyckelfaktor för god prognos för denna typ av behandlingar. Dessutom tycks indikationsskiftet mellan direkt och indirekt restaurering ofta vara ett dilemma. Det finns ett tillvägagångssätt för alla dessa utmaningar. Det är möjligt med ett systematiskt arbete, baserat på forskningsreferenser tillsammans med en rationell klinisk utvärdering.

Ett komplext optiskt medium

Förståelse för ljusets interaktion med tandstrukturer, samt korrekta histo-anatomiska principer, är avgörande för en bättre material- och nyansvalstrategi under återställandeförfaranden. Tandstrukturer bildar ett komplext optiskt medium för ljus när det passerar genom emalj, dentin-emaljkorsning och dentin. Dessutom förändras detta beteende med åren, när vävnader förändras i morfologi och sammansättning.

tänders struktur förändras med tiden

Bio-Emuleringsmetoden, som skrivs i strukturanalys och visuell syntes, definierade de nya baserna att överväga för efterbildning av naturliga tandstrukturer med tandmaterial.

Nyanser som anpassar sig efter naturen

Penta_laminar-konceptet representerar den ultimata implementeringen av denna filosofi: Analysera olika åldringsstadier för att bygga ett dynamiskt nyanskoncept som anpassar sig till naturen. Emellertid äventyras användbarheten av detta koncept av dess inneboende komplexitet. Det är inte tillämpbart på alla kliniska tillstånd. Det är möjligt att analysera nyckelfaktorerna i den naturliga strukturens åldringsprocess. Den kunskapen tillämpad på materialvalet, gör det möjligt att förenkla tekniker till alla situationer.

Att optimera det kliniska resultatet

Från en bi-laminär teknik till penta_laminar tekniken kan vi lära oss att anpassa vårt arbete för att optimera det kliniska resultatet. Så kan vi uppnå kostnadseffektiva behandlingar för att täcka våra patienters behov och förväntningar. Att definiera lämpliga strategier för val av färgnyanser för både kompositer och keramik är av största vikt för vårt dagliga arbete.

Verktyg som ökar noggrannheten

Bio-Emulation metoden tillhandahåller specifika verktyg som är utformade för att dramatiskt öka noggrannheten i nyansmatchning. Det är bland annat custom_eyes shade tabs och eLAB-protokollet för keramiker.

En framgångsrik behandling

I slutändan kommer en framgångsrik behandling alltid vara resultatet av en god kommunikation med patienten och perfekt teamarbete mellan tandläkare och tekniker.

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies. 

M.I.P.

Mattias Larsson Aqua Dental, Stockholm mattias.lasrsson@aquadental.se

M.I.P.

Hossam Amer T4 ConfiDent, Hässleholm admin@t4confident.com

M.I.P.

Patrik Bargiel Tandvården Teleborg, Växjö bargielpatrik@hotmail.com

M.I.P.

Ulrika Nibble
Vasa Viktoria Tandvård, Göteborg
ikanibble@gmail.com

M.I.P.

Anders Axelsson
Österports Tandvård, Visby
anders.axelsson@ptj.se