fbpx

DATUM FÖR INLÄMNING AV ACKREDITERINGS­MATERIAL:

31 Januari och 31 Juli varje år. Examineringsmöten äger rum 21/2 och 21/9 varje år. De som skickar in efter deadline kommer per automatik bedömas under nästkommande period.

NYHETER
TVÅ KANDIDATER SKREV GODKÄNT PÅ
ACKREDITERINGSPROVET
I MALMÖ 2020

tandläkare Anna Pettersson
Tandläkare Magnus Skörs

Tandläkare Anna Pettersson, Stockholm och tandläkare Magnus Skörs, Falun klarade bägge det skriftliga provet som inleder ackrediteringsprocessen.  Examinationen ägde rum i Malmö i samband med Höstkursen. SACD gratulerar! 

Vad är Ackreditering?

I linje med sitt övergripande mål – att främja utövande av estetisk/kosmetisk tandvård av högsta kvalité – introducerar SACD ackreditering för sina medlemmar. En SACD ackreditering är ett bevis på kvalité. Det är en utfärdad bekräftelse på att en tandläkare eller tandtekniker besitter erforderlig kompetens, erfarenhet, metod och materialkännedom inom sitt specialområde. Dess syfte är att medlemmarna ska kunna visa att de har uppnått en överenskommen kunskapsnivå inom estetisk/kosmetisk tandvård.

Så här går det till

För att bli ackrediterad krävs att tandläkaren/ tandteknikern:

  • Är fullvärdig medlem i SACD.
  • Har genomgått ett förberedande ackrediteringsseminarium.
  • Har gått en av SACD godkänd kurs i fotodokumentation.
  • Fått godkänd på skrivning i AACD,
   utförd i USA eller SACD:s skrivning på svenska.

Sökande lämnar in följande handlingar till bedömning:

  • Fyra för tandläkare och tre för tandtekniker, i förväg specificerade, patientfall, dokumenterade med en fotokarta på 12 bilder före och 12 bilder efter behandling
  • Röntgenbilder på samma fall, som dokumenterar efter behandlingen samt även före i implantatfall. 
  • Patientens sjukdomshistoria och problembeskrivning (anamnes) 
  • Förteckning över terapival och materialval för varje patient, med motivation. 
  • Hänvisning till vetenskaplig referenslitteratur.

Examinationen följer inte någon fast läroplan. Istället är det ett sätt för en medlem att visa att han/hon uppnått erforderlig kompetensnivå efter en i mångt och mycket självsstyrd inlärningsprocess. När ovanstående akt sammanställts inlämnas den helt anonymt till ackrediteringsnämnden SACD. Där granskas handlingarna av en grupp erfarna och välrenommerade svenska examinatorer.

Examinatorerna är ackrediterade i ESCD, European Society of Cosmetic Dentistry. Examinatorernas bedömning av de fem patientfallen kan sträcka sig över lång tid. Om och när fallen anses ha behandlats med den skicklighet och kunskap som ackrediteringen kräver, kallas ackrediteringskandidaten till muntligt förhör som tar cirka två timmar. Om kandidaten klarar även denna del av examinationen erhåller hon eller han SACD Ackreditering.

Vägen till ackreditering

SACD © 2016

RAWfiler

Spela videoklipp

Keynote

Spela videoklipp

PowerPoint

Spela videoklipp

En GODKÄND AACD ACKREDITERING I BILDER

SACD-medlemmen och tandläkaren Cecilia Ömo blev 2017 både AACD- och SACD-ackrediterad. De bägge ackrediteringarna är likartade men inte identiska. Därför finns bilderna från Ömos AACD-ackreditering  som referens. 

Före

Efter

SACD-Ackrediterade
Tandläkare & Tandtekniker

Per Ekblom

Tandtekniker

per-ekblom-sacd

Michael Karlstén

Tandläkare

Barbro Berg

Tandläkare

Cecilia Ömo

Tandläkare

Przemek Seweryniak

Tandtekniker

Åsa Larsson

Tandläkare

Mentorskaps­program är tillgängligt för medlemmar i SACD

Syftet är att underlätta för medlemmar i Ackrediterings­processen. Mentorerna är ackrediteringsexaminatorer och ställer upp med tid och kunskap för att hjälpa, guida och besvara frågor som kandidater kan tänkas ha. Nedan finns en checklista på hur man går tillväga.

 • Ta fram de bilder du vill använda i din förfrågan.
 • Om förfrågan gäller fallval, före behandling, lägg bilderna på vänster sida.
 • Gör en egen beskrivning av fallet, vilken behandling som är tänkt/utförd behandling.
  Beskriv själv vad du ser och vad du anser om fallet.
 • Komprimera Powerpoint/Keynote filen i Arkiv/Minska filstorleken/Bildkvalitet: Bäst för e-post.
 • Maila till: info@sacd.se
  USB-minne till: SACD, Box 530 85, 400 14, Göteborg.

Maila till någon av medlemmarna i ackrediteringskommitén: