fbpx

Välkommen student, till morgondagens estetiska kosmetiska tandvård

Blivande tandläkare och SACD har en sak gemensamt - morgondagen!
Estetisk/kosmetisk tandvård präglas av nya landvinningar, nya tekniker och inte minst nytt tänkande. SACD leder utbildning och utveckling av det nya sättet att vårda tänder ­- och människor.

SACD Studentmedlemskap

Studentmedlemskapet i SACD är mycket förmånligt. För endast 100 kronor om året är du medlem i SACD så länge som du pluggar. Medlemskapet berättigar till deltagande i SACDs kurser och utbildningsdagar i Sverige till kraftigt reducerade priser. För endagskurser betalar ni idag 800 kr, för tvådagarskurser betalar ni 1200 kr. (I studentpriset ingår inte  måltider.)  Våra ordinarie kurspriser ligger ofta på 10 000 kr eller mer. Därför kan vi med stolthet säga att vårt studenterbjudande är en mycket förmånlig väg in till dentala topputbildningar. Dessutom en chans att utöka ditt yrkesmässiga nätverk.

Ansök här!

Du studerar ännu till tandläkare eller tandtekniker. Kanske har du ambitioner att arbeta kosmetiskt. SACDs mycket förmånliga studentmedlemskap ger dig en unik chans att närvara på SACDs föreläsningar till mycket låga priser. Du ges dessutom möjligheten att knyta värdefulla yrkeskontakter.

Medlemsavgift 100 kr/år (momsfri)

SACD Resestipendium

För att stimulera och stärka intresset för estetisk tandvård bland blivande tandläkare och tandtekniker har styrelsen beslutat inrätta SACD resestipendium Introduktion till Estetisk Tandvård. Stipendiet utgörs av en resa till Nordamerika för besök på AACD Annual Meeting. De brukar ligga runt månadsskiftet april-maj. Föreläsarna på AACD Scientific Session är världsnamn inom sina områden. Deras föredrag är den bästa introduktion till estetisk tandvård man kan få.

I SACD resestipendium ingår resa, logi och avgifter. Om du uppfyller kraven, är du välkommen att ansöka:

  • Du är student på tandläkarutbildning eller tandteknikerutbildning i Sverige
  • Du har fullgjort dina studier på nämnda utbildning fram till sista eller näst sista terminen
  • Du har ett dokumenterat intresse – eller dokumenterad talang – för kosmetisk tandvård.

Det är meriterande om du deltagit i någon av SACDs kurser

Stipendiaten förväntas att inom en månad efter besöket sammanfatta sina erfarenheter i en reserapport till Styrelsen SACD samt vid påföljande SACD-kurs kortfattat muntligen redogöra för vad resan gett.

Ansökan skickas skriftligen till:

Styrelsen

Swedish Academy of Cosmetic Dentistry

Box 530 85
400 14 Göteborg

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies. 

M.I.P.

Mattias Larsson Aqua Dental, Stockholm mattias.lasrsson@aquadental.se

M.I.P.

Anders Axelsson
Österports Tandvård, Visby
anders.axelsson@ptj.se