Douglas Terry

Grand Hôtel, Stockholm, 13-14 mars 2020


Alla aspekter av restaurativ, protetisk
och parodontal behandling.
Att restaurera med flowables.

Kommande kurser

Douglas Terry, Stockholm

Mars 13-14 / 2020

Föreläsning och Hands-On

Alla aspekter av restaurativ, protetisk och parodontal behandling. Att restaurera med flowables.

Mars 12 / 2020

Föreläsning om och demonstration av AquaCare 

Den mångfunktionella blästern AquaCare  avlägsnar biofilm, plack, tandsten samt permanent och temporär cement.  Ingen extra kostnad när du anmäler dig till Douglas Terrys kurs. 

AACD, Orlando, USA

April 22-25 / 2020

www.sacd.se/orlando

Javier Tapia

Clarion Malmö Live, Malmö
8-10 oktober, 2020

Inklusive fotokurs med Håkan Johansson. 

Jason Smithson

Mars  2021