Kommande kurser

AACD / San Diego, California USA

April 24-27 / 2019
www.aacdconference.com

Miladinov Milos / Stockholm, Sweden

September 26-28 / 2019

Dental fotografering på hög nivå.

Dr. Didier Dietschi / Göteborg, Sweden

Oktober 11-12 / 2019

Föreläsning och hands-on

Posteriora adhesiva restaurationer: Biomekanik, function & estetik i samverkan. Interceptiva behandlingsmetoder av tandslitage med no-prep/ultrakonservativa adhesiva tekniker.

Douglas Terry / Stockholm, Sweden

Mars 13-14 / 2020

Föreläsning och hands-on

Alla aspekter av restaurativ, protestisk och parodontal behandling. Att restaurera med flowables och sedan hands-on.

AACD / Orlando, Florida USA

April 22-25 / 2020