fbpx

Total kommunikation tandläkare-specialist-tandtekniker-patient är verktygen för en förutsägbar, patientanpassad och individuell Digital Smile Design.​

Så sammanfattade Dr Coachman sitt budskap inför auditoriet av tandläkare, tandtekniker och medarbetare vid SACDs sista kurs under 2015. Kursen, som denna gång hölls på Grand Hôtel i Stockholm, samlade runt 200 kursdeltagare. Dr Coachmans använde ett estetiskt bildspel som visade leenden skapade genom den senaste digitala teknologin. Moderna metoder och material kan vara värdelösa om slutresultatet inte lever upp till patientens förväntningar.​

med Dr Coachman | 26-28 november 2015, Stockholm

Så sammanfattade Dr Coachman sitt budskap inför auditoriet av tandläkare, tandtekniker och medarbetare vid SACDs sista kurs under 2015. Kursen, som denna gång hölls på Grand Hôtel i Stockholm, samlade runt 200 kursdeltagare. Dr Coachmans använde ett estetiskt bildspel som visade leenden skapade genom den senaste digitala teknologin. Moderna metoder och material kan vara värdelösa om slutresultatet inte lever upp till patientens förväntningar.

Dr Christian Coachman i unik intervju

Dr. Christian Coachman – en excellent kommunikatör! - Läs mer

På telefon från Marocko berättar Dr Christian Coachman om sig själv och om den kommande föreläsningen The Virtual Lab – The Future Now

Den ständigt resande Dr Christian Coachman intervjuades inför föreläsningarna i Sverige 26-28 november. Här är några axplock ur intervjun:

— “Jag kommer att presentera vårt digitala arbetsflöde, som är serie protokoll som hjälper tandläkare till bättre smile design. I slutändan betyder våra protokoll bättre kommunikation med patienterna så att de får förtroende för tandläkare och för det leende som de är i färd att få. En behandling som är mindre stressande för patienten.”

— Genom kontakter med tandläkare över hela världen, får Dr Coachman en unik inblick i tandvårdens utveckling. Så vad är det Dr Coachman främst noterar?

— “High End Dentistry – som är kanske fem procent av tandvården – är likvärdig över allt. Folk gör saker på ungefär samma sätt. Vi står inför samma problem och samma utmaningar. Tandläkarvärlden är väldigt liten. Vi stöter på fantastiska tandläkare över allt. Utmaningen är överföra denna kompetens till konventionell tandvård och öka antalet utövare av högkvalitativ tandvård.”

Dr Coachman är en många begåvade estetiskt inriktade tandläkare från Brasilien. Så, finns det ett brasilianskt inslag i hans tandvårds-tänk? Dr Coachman svarar så här:

— “Ja, ja tror det. Vår tandvård växer väldigt snabbt och tillhör en av de bättre. Vi har många skickliga tandläkare, tekniker, liksom många goda publikationer…mycket forskning kommer från Brasilien. Vi är i inne i en bra period just nu. Jag tycker också att vissa aspekter av vår kultur spelar in – god intuition, kreativitet och ett estetiskt synsätt på världen. Det också därför plastikkirurgi är så bra och så utbredd i Brasilien.”

De digitala lösningarna är långt ifrån det enda i Dr Coachmans koncept. I intervjun utvecklar han begreppet “Emotional Dentistry”, som är mycket centralt.
— “Tandvården har en stor känslomässig aspekt. Vi som tandläkare måste förstå detta och interagera med patienten på känslonivå. Inte minst för att öka det upplevda värdet av tandvård hos allmänheten.”
Det blir Dr Coachmans andra besök i Stockholm och Sverige i år. Han var här i september på konferens för EAO – European Association for Osseointegration.
— “Jag ser verkligen fram emot att komma tillbaka Stockholm och träffa mina svenska kollegor”

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies. 

M.I.P.

Mattias Larsson Aqua Dental, Stockholm mattias.lasrsson@aquadental.se

M.I.P.

Hossam Amer T4 ConfiDent, Hässleholm admin@t4confident.com

M.I.P.

Patrik Bargiel Tandvården Teleborg, Växjö bargielpatrik@hotmail.com

M.I.P.

Ulrika Nibble
Vasa Viktoria Tandvård, Göteborg
ikanibble@gmail.com

M.I.P.

Anders Axelsson
Österports Tandvård, Visby
anders.axelsson@ptj.se