fbpx

Tre SACD dagar med Årsmöte 2015
Dr. Christian Coachman – en excellent kommunikatör! ​

Total kommunikation tandläkare-specialist-tandtekniker-patient är verktygen för en förutsägbar, patientanpassad och individuell Digital Smile Design.​

Så sammanfattar Dr Coachman sitt budskap inför auditoriet av tandläkare, tandtekniker och medarbetare vid SACD’s sista kurs för året. Kursen, som denna gång hölls på Grand Hôtel i Stockholm, samlade runt 200 kursdeltagare. Dr Coachmans föreläsning hade stöd av ett pedagogiskt bildspel som visade exempel på leenden skapade genom att utnyttja den senaste digitala teknologin. Moderna metoder och material kan vara värdelösa om slutresultatet inte lever upp till patientens förväntningar.

Tät kommunikation med bilder, ”Visual communication”, under hela processen är ett effektivt sätt att höja kvaliteten på estetisk tandvård och uppnå önskat slutresultat, menade han. Dr Coachman delar in sin Digital Smile Design Workflow i fyra etapper: Design, Plan, Sell och Perform, områden som han i sin föreläsning sedan fördjupade och utvecklade.

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies. 

M.I.P.

Mattias Larsson Aqua Dental, Stockholm mattias.lasrsson@aquadental.se

M.I.P.

Hossam Amer T4 ConfiDent, Hässleholm admin@t4confident.com

M.I.P.

Patrik Bargiel Tandvården Teleborg, Växjö bargielpatrik@hotmail.com

M.I.P.

Ulrika Nibble
Vasa Viktoria Tandvård, Göteborg
ikanibble@gmail.com

M.I.P.

Anders Axelsson
Österports Tandvård, Visby
anders.axelsson@ptj.se