fbpx

Tandläkare Åsa Larsson SACD-ackrediterad

Svensk tandvård hör till de bästa i världen. Svenska tandläkare har en gedigen grundutbildning. Alla legitimerade tandläkare kan laga och reglera tänder. Många  är duktiga på korrigering av bett och implantatbehandling. Sämre är det med utbildning i kosmetisk och estetisk tandvård.  

Lång resa

Åsa Larsson blev nyligen Sveriges första SACD ackrediterade medlem, lärarkollegiet undantaget. Hon klarade det avslutande muntliga förhöret med bravur i Stockholm den 17 mars.

Det hela började när en kollega övertalade Åsa att åka till AACD i Atlanta, Georgia 2007. Redan då väcktes tanken hos Åsa att utmana sig själv som tandläkare. När sedan möjligheten öppnade sig i det nybildade SACD valde Åsa den svenska vägen.

–  Jag klarade av det skriftliga examensprovet år 2008 i New Orleans och nu i mars gick jag i mål i Stockholm. Vägen har varit lång och krävande och naturligtvis oerhört lärorik, berättar Åsa Larsson stolt.

Dokumentation i kilovis

Kraven för SACD Ackreditering är mycket höga. Det rör sig om minimum fem patientfall, minutiöst dokumenterade och välmotiverade vad gäller terapi- och materialval. Allt från Dag 1 till avslutad behandling.

Ackrediteringen är en utfärdad bekräftelse på att en tandläkare eller en tandtekniker har nödvändig yrkesskicklighet, kunskap, estetisk och etisk kompetens, metod- och materialkännedom inom sitt specialområde, estetisk-kosmetisk tandvård.

Fotnot: SACD, är en syster till AACD, American Academy of Cosmetic Dentistry, båda grundade som en reaktion mot den låga standarden inom estetisk-kosmetisk tandvård. SACD:s medlemmar, i dag runt 300 tandläkare och tandtekniker, utbildar sig kontinuerligt i den kombination av biologisk vetenskap, materiallära, konst och hantverk som utgör estetisk-kosmetisk tandvård

Åsa Larssons bragd uppmärksammades i Östra Smålands tidning.

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies. 

M.I.P.

Mattias Larsson Aqua Dental, Stockholm mattias.lasrsson@aquadental.se

M.I.P.

Hossam Amer T4 ConfiDent, Hässleholm admin@t4confident.com

M.I.P.

Patrik Bargiel Tandvården Teleborg, Växjö bargielpatrik@hotmail.com

M.I.P.

Ulrika Nibble
Vasa Viktoria Tandvård, Göteborg
ikanibble@gmail.com

M.I.P.

Anders Axelsson
Österports Tandvård, Visby
anders.axelsson@ptj.se