fbpx

u00c5sa Larsson, praktiserande tandlu00e4kare med egen mottagning i Kalmar, har all anledning att le dessa dagar. u200b

Hon har just eru00f6vrat ett tungt vu00e4gande kompetensbevis efter att ha genomgu00e5tt Sveriges enda efterutbildning fu00f6r tandlu00e4kare med kravet att visa upp fu00e4rdiga resultat, SACD Ackreditering.u200b

Svensk tandvu00e5rd hu00f6r till de bu00e4sta i vu00e4rlden. Svenska tandlu00e4kare har en gedigen grundutbildning. Alla legitimerade tandlu00e4kare kan laga och reglera tu00e4nder, mu00e5nga u00e4r duktiga pu00e5 korrigering av bett och implantatbehandling. Su00e4mre u00e4r det med utbildning i kosmetisk och estetisk tandvu00e5rd. Du00e4r slu00e4par hu00f6gskolorna efter.nnMen det finns ett su00e4tt att visa sin kompetens inom omru00e5det. Det kan ske via utbildningsorganisationen SACD, Swedish Academy of Cosmetic Dentistry.

Lu00e5ng resa

u00c5sa Larsson blev nyligen Sveriges fu00f6rsta SACD ackrediterade medlem, lu00e4rarkollegiet undantaget. Hon klarade det avslutande muntliga fu00f6rhu00f6ret med bravur i Stockholm den 17 mars.

Det hela bu00f6rjade nu00e4r en kollega u00f6vertalade u00c5sa att u00e5ka till AACD i Atlanta, Georgia 2007. Redan du00e5 vu00e4cktes tanken hos u00c5sa att utmana sig sju00e4lv som tandlu00e4kare. Nu00e4r sedan mu00f6jligheten u00f6ppnade sig i det nybildade SACD valde u00c5sa den svenska vu00e4gen.

u2013 Jag klarade av det skriftliga examensprovet u00e5r 2008 i New Orleans och nu i mars gick jag i mu00e5l i Stockholm. Vu00e4gen har varit lu00e5ng och kru00e4vande och naturligtvis oerhu00f6rt lu00e4rorik, beru00e4ttar u00c5sa Larsson stolt.

Dokumentation i kilovis

Kraven fu00f6r SACD Ackreditering u00e4r mycket hu00f6ga. Det ru00f6r sig om minimum fem patientfall, minutiu00f6st dokumenterade och vu00e4lmotiverade vad gu00e4ller terapi- och materialval. Allt fru00e5n Dag 1 till avslutad behandling.

Ackrediteringen u00e4r en utfu00e4rdad bekru00e4ftelse pu00e5 att en tandlu00e4kare eller en tandtekniker har nu00f6dvu00e4ndig yrkesskicklighet, kunskap, estetisk och etisk kompetens, metod- och materialku00e4nnedom inom sitt specialomru00e5de, estetisk-kosmetisk tandvu00e5rd.

Fotnot: SACD, u00e4r en syster till AACD, American Academy of Cosmetic Dentistry, bu00e5da grundade som en reaktion mot den lu00e5ga standarden inom estetisk-kosmetisk tandvu00e5rd. SACDu2019s medlemmar, i dag runt 300 tandlu00e4kare och tandtekniker, utbildar sig kontinuerligt i den kombination av biologisk vetenskap, materiallu00e4ra, konst och hantverk som utgu00f6r estetisk-kosmetisk tandvu00e5rd.

u00c5sa Larssons bragd uppmu00e4rksammades i u00d6stra Smu00e5lands tidning.