fbpx

Åsa Larsson, praktiserande tandläkare med egen mottagning i Kalmar, har all anledning att le dessa dagar. ​

Hon har just erövrat ett tungt vägande kompetensbevis efter att ha genomgått Sveriges enda efterutbildning för tandläkare med kravet att visa upp färdiga resultat, SACD Ackreditering.​

Svensk tandvård hör till de bästa i världen. Svenska tandläkare har en gedigen grundutbildning. Alla legitimerade tandläkare kan laga och reglera tänder, många är duktiga på korrigering av bett och implantatbehandling. Sämre är det med utbildning i kosmetisk och estetisk tandvård. Där släpar högskolorna efter. Men det finns ett sätt att visa sin kompetens inom området. Det kan ske via utbildningsorganisationen SACD, Swedish Academy of Cosmetic Dentistry.

Lång resa

Åsa Larsson blev nyligen Sveriges första SACD ackrediterade medlem, lärarkollegiet undantaget. Hon klarade det avslutande muntliga förhöret med bravur i Stockholm den 17 mars.

Det hela började när en kollega övertalade Åsa att åka till AACD i Atlanta, Georgia 2007. Redan då väcktes tanken hos Åsa att utmana sig själv som tandläkare. När sedan möjligheten öppnade sig i det nybildade SACD valde Åsa den svenska vägen.

– Jag klarade av det skriftliga examensprovet år 2008 i New Orleans och nu i mars gick jag i mål i Stockholm. Vägen har varit lång och krävande och naturligtvis oerhört lärorik, berättar Åsa Larsson stolt.

Dokumentation i kilovis

Kraven för SACD Ackreditering är mycket höga. Det rör sig om minimum fem patientfall, minutiöst dokumenterade och välmotiverade vad gäller terapi- och materialval. Allt från Dag 1 till avslutad behandling.

Ackrediteringen är en utfärdad bekräftelse på att en tandläkare eller en tandtekniker har nödvändig yrkesskicklighet, kunskap, estetisk och etisk kompetens, metod- och materialkännedom inom sitt specialområde, estetisk-kosmetisk tandvård.

Fotnot: SACD, är en syster till AACD, American Academy of Cosmetic Dentistry, båda grundade som en reaktion mot den låga standarden inom estetisk-kosmetisk tandvård. SACD’s medlemmar, i dag runt 300 tandläkare och tandtekniker, utbildar sig kontinuerligt i den kombination av biologisk vetenskap, materiallära, konst och hantverk som utgör estetisk-kosmetisk tandvård.

Åsa Larssons bragd uppmärksammades i Östra Smålands tidning.