Bli medlem i SACD 2017-10-30T09:57:09+00:00

INVESTERING I FRAMTIDEN

När du går med i SACD tar du ett första viktigt steg i din yrkeskarriär. Undersökningar har visat att bättre utbildade tandläkare har större inkomster och tenderar att klara sig bättre i dåliga tider. Flera marknadsundersökningar ger på handen att efterfrågan på kosmetiska tandvårdstjänster ökar över hela världen.

FYLL I ANSÖKNINGSFORMULÄRET

EN EXCELLENT INSTÄLLNING

Ordet excellens återkommer ofta i SACD-sammanhang. Excellens är hur många av oss känner inför yrkets utmaningar. Om du också är mån om att ständigt lära dig mer för att kunna prestera bättre, så är SACD en organisation för dig. 

Sju goda skäl att bli medlem i SACD

  • Tillgång till ett heltäckande kursutbud, inklusive slutna hands-on kurser, dit endast medlemmar inbjuds
  • Medlemskap i ett nationellt och internationellt nätverk med stort kollegialt utbyte
  • Förbättrat samarbete mellan tandläkare och tandtekniker
  • Möjlighet att patienter hittar dig via SACD: s hemsida
  • Tillgång till SACD: s trycksaker
  • Specialerbjudanden från SACDs sponsorer
  • Optimala möjligheter att bli en skicklig tandläkare och tandtekniker

Pris: 2500 kr (exkl. moms) i årsavgift plus 100 kr i medlemsavgift (momsbefriad)

Studenter betalar endast medlemsavgiften (100 kr per år).

TEMPORÄR MEDLEM

Detta är vårt vanligaste medlemskap. Du är en praktiserande tandläkare eller tandtekniker. Medlemskapet ger dig tillgång till våra kurser – till ett rabatterat pris  – samt till vår gemenskap och vårt nätverk. Du får även en rad priviligerier som finns faställda i SACDs stadgar.

Pris exkl moms:

100 kr medlemsavgift
2500 kr serviceavgift

FULLVÄRDIG MEDLEM

När du haft temporärt medlemskap och därefter deltagit i en kurs anordnad av AACD, har du rätt att kalla dig Fullvärdig medlem. Som Fullvärdig medlem har du bland annat rätt att ha namn och kontaktuppgifter här på sacd.se Du får också större rabatter på kursavgifterna.

Pris exkl moms:

100 kr medlemsavgift
2500 kr serviceavgift

STUDENT

Du studerar ännu till tandläkare eller tandtekniker. Kanske har du ambitioner att arbeta kosmetiskt. SACDs mycket förmånliga studentmedlemskap ger dig en unik chans att närvara på SACDs föreläsningar till mycket låga priser. Du ges dessutom möjligheten att knyta värdefulla yrkeskontakter.

Pris exkl moms:

100 kr medlemsavgift

ICKE-AKTIV MEDLEM

Du har tidigare arbetat som tandläkare eller tandtekniker, men är inte längre yrkesverksam. SACD erbjuder det Icke-aktiva medlemskapet som har samma villkor som studentmedlemskapet.

Pris exkl moms:

100 kr medlemsavgift

Nya fullvärdiga medlemmar i SACD välkomnas av president Mats Burendahl på höstkursen i Malmö 2017.

STUDENT – GÅ MED I SACD FÖR BARA 100 KR

Blivande tandläkare och SACD har en sak gemensamt – morgondagen! Estetisk och kosmetisk tandvård präglas av nya landvinningar, nya tekniker och inte minst nytt tänkande. SACD leder utbildning och utveckling av det nya sättet att vårda tänder ­- och människor.

Studentmedlemskapet i SACD är mycket förmånligt. För endast 100 kronor om året är du medlem i SACD så länge som du pluggar. Medlemskapet berättigar till deltagande i SACD:s kurser och utbildningsdagar i Sverige till kraftigt reducerade priser. För endagskurser betalar ni idag 500 kr, för tvådagarskurser betingar 800 kr. Våra ordinarie kurspriser ligger ofta på 10 000 kr eller mer. Därför kan vi med stolthet säga att vårt studenterbjudande är en mycket förmånlig väg in till dentala topputbildningar. Dessutom en chans att utöka ditt yrkesmässig nätverk.

Läs mer om studentmedlemskapet

Läs mer om SACD Resestipendium för studenter

FYLL I FORMULÄRET OCH ANSÖK OM MEDLEMSKAP

Om du har frågor kring din ansökan , kontakta Helené Fägerblad på 0768 – 18 57 70  eller info@sacd.se

Ansökandens namn och efternamn*

epost*

Ämne*

Fullständigt förnamn*

Efternamn*

Alternativ e-postadress:

Titel*

Personnummer

Om du är student: Vilken fakultet tillhör du?

Om du är student: Vilken termin?

Praktik / Företag:

Hemsida:

Adress*

Utdelningsdress:

Postnummer*

Ort*

Telefonnummer*

Mobilnummer

Medlemskap AACD*

Om medlem i AACD, ange medlemsnummer

Medlemskap i Praktikertjänst*

Om medlem i Praktikertjänst ange kostnadsställe

För att bli medlem måste du acceptera SACD's stadgar. Du förbinder dig också att följa SACD's etiska regler.
Klicka här för att ta del av SACD's stadgar

Klicka här för att ta del av SACD's etiska regler

Jag har läst SACD's stadgar och accepterar dem. Jag förbinder mig även att följa SACD's etiska regler.

Eget meddelande:

Anti Spam Fråga: