fbpx

Informationsblad GDPR

I maj 2018 börjar dataskyddsförordningen (även kallad GDPR) att gälla. GDPR uppställer krav på hur personuppgifter behandlas och innebär ett stärkt skydd för dig vars uppgifter samlas in. Swedish Academy of Cosmetic Dentistry (SACD) är måna om att säkerställa att personuppgifter behandlas på ett säkert, korrekt och lagenligt sätt. Genom detta informationsblad avser SACD att upplysa dig om behandlingen av personuppgifter. I fall att du på något vis avser att lämna personuppgifter till SACD uppmanar vi dig därför att först läsa igenom Informationsbladet.

Informationsbladet har upprättats för att medlemmar och kursdeltagare ska var väl medvetna om hur SACD behandlar inhämtade personuppgifter.

SACD behandlar enbart personuppgifter som är nödvändiga för att kunna bedriva verksamheten. SACD behandlar personuppgifter för att kunna fakturera medlemsavgifter, anordna kurser, fakturera tjänsten, informera om kommande kurser/möten, för att skicka relevant marknadsföring, statistik och diverse samarbeten. Personuppgifterna som behandlas är följande:

§ Namn
§ Hemadress / Klinikadress
§ E-postadress § Telefonnummer
§ Genomförda kurser
§ Fakturor

Personuppgifterna inhämtas genom ett samtycke från dig. Detta innebär att du undertecknar samtyckesavtalet som finns bifogat. Samtycket kan när som helst återkallas genom att kontakt tas med SACD. Även om samtycket återkallas har SACD rätt att behandla sådana uppgifter som är nödvändiga för att slutföra ett pågående avtal mellan dig och SACD.

Uppgifterna sparas under tiden som en avtalsrelation föreligger mellan SACD och medlemmen/kursdeltagaren. Personuppgifterna gallras dock så snart den blivit inaktuell. Om medlemskapet i SACD upphör gallras personuppgifterna i samband med det. För kursdeltagare som inte är medlemmar gallras uppgifterna efter 1 år i syfte att hantera eventuell fakturering.

För att förhindra att några personuppgiftsincidenter ska inträffa, eller på annat sätt minska risken att personuppgifter förloras, har SACD vidtagit lämpliga tekniska och organisatoriska skyddsåtgärder.

SACD har en moderförening vid namn American Academy of Comsetic Dentistry (AACD) och ett antal sponsorer. I vissa fall kan det bli nödvändigt att dela personuppgifter i form av namn, klinikadress och e-postadress. SACD lämnar endast ut personuppgifter till dig, AACD, andra medlemmar, kursdeltagare och våra sponsorer. I relation till AACD kan SACD komma att lämna ut personuppgifter till en sådan part som befinner sig utanför det Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet (EES) och personuppgifterna kan därför komma att behandlas utanför EES. EU-kommissionen tar beslut om vilka s.k. tredje länder som anses inneha en adekvat skyddsnivå. SACD delar bara personuppgifter med företag i tredje land som har en adekvat skyddsnivå eller 2 företag som genom godkända metoder såsom ”Privacy Shield”-certifiering i USA anses uppnå en adekvat skyddsnivå.
Medlem och kursdeltagare som har fått sina personuppgifter behandlade har alltid rätt att kostnadsfritt, efter en skriftlig ansökan till oss, få besked om vilka av dina personuppgifter som SACD behandlar, och vad vi har för ändamål med behandlingen. Du kan också begära att SACD raderar eller rättar personuppgifter om dig som vi behandlar. Du har vidare rätt att begära att dina uppgifter inte behandlas för direktmarknadsföringsändamål. Du har även rätt att få del av dina uppgifter i ett maskininläsbart format (eller om det är tekniskt möjligt, att få uppgifterna överförda till en tredje part som du anvisar). Är du missnöjd med behandlingen kan du lämna in ett klagomål till tillsynsmyndighet. I Sverige är det datainspektionen (www.datainspektionen.se).

Personuppgiftsansvarig är Swedish Avademy of Cosmetic Dentistry, 802418-0120, Box 53085, 400 14 Göteborg. Det innebär ansvar för den behandling som sker avseende personuppgifter. Har du några frågor eller synpunkter gällande Integritetspolicyn eller om personuppgiftsbehandlingen i övrigt kan du kontakta oss på info@sacd.se

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies. 

M.I.P.

Mattias Larsson Aqua Dental, Stockholm mattias.lasrsson@aquadental.se

M.I.P.

Anders Axelsson
Österports Tandvård, Visby
anders.axelsson@ptj.se