fbpx

Swedish Academy of Cosmetic Dentistry

Riktlinjer för Marknadsföring och Annonsering inom Akademin.

  1. Alla medlemmar, i god ordning, får annonsera och marknadsföra sitt medlemskap i SACD, men inte med logga.

  2. Alla fullvärdiga medlemmar i Akademin (se SACD´s stadgar) får använda SACD’s logotyp och visa sitt medlemskap både vid annonsering och marknadsföring.

  3. Alla Ackrediterade medlemmar har rätt att annonsera och marknadsföra sin ackreditering, SACD’s logotyp samt medlemskap.

  4. OBSERVERA att medlemskapet är personligt. Man kan t.ex. inte marknadsföra en mottagning med flera tandläkare som en SACD klinik, där endast 1 tandläkare är medlem.

  5. Om man inte har betalt sin årsavgift i tid har man inte rätt till annonsering. 
Akademin kan besluta om rättsliga eller andra åtgärder mot personer som kränker Akademins varumärke.

  6. Flera SACD-medlemmar kan annonsera tillsammans i grupp. Men varje medlem måste han sin rätta beskrivning, medlem, fullvärdig medlem eller ackrediterad.
SACD´s namn eller logo får aldrig användas tillsammans med någon som ej är medlem i SACD.

  7. När SACDs namn och logo används i annonsering, får det på intet sätt framgå̊, att SACD föreslår, sponsrar eller rekommenderar den som annonserar.

  8. Typsnittet på akademins namn får inte vara större, än namnet på den som annonserar.

  9. Loggan finns att hämta på hemsidan www.sacd.se.

Fellow

är den högsta utmärkelsen i Akademin. En Fellow måste ha varit Accredited i tre år, måste ha deltagit i tre av de senaste fem årliga konferenserna och måste ha slutfört 50 fall, alla enligt accrediteringsstandard och på olika patienter.

Accredited member

har genomgått omfattande, avancerad träning och utbildning i kosmetisk tandvård. Dessutom har denne tandläkare lyckosamt godkänts och examinerats av den mycket noggranna Accreditation Board Examination. En Accredited member är en legitimerad tandläkare, som har visat en synnerligen hög nivå av teknisk skicklighet och klinisk förmåga i kosmetisk tandvård.

Sustaining member

är en General member i Akademin, som har visat kontinuerligt åtagande, att upprätthålla avancerad kunskap i kosmetisk tandvård, genom att deltaga i två, av de senaste fyra Annual Scientific Sessions och har godkänts i the Written Accreditation Examination.

General member

i AACD och SACD, är en legitimerad tandläkare, intresserad av att regelbundet utbilda sig i kosmetisk tandvård. För att vara general member krävs inte avancerad träning eller vitsord.

Fellows:
Medlemmar med status Fellow, kan skriva att de är Fellow, eller Accredited member, eller Sustaining member eller General member efter eget gottfinnande. Generellt förstår inte allmänheten vad förkortningen SACD står för, varför det är bättre, dock inte tvunget, att skriva ut Swedish Academy of Cosmetic Dentistry.
Accredited Members:
Kan skriva att de är Accredited member, Sustaining member eller General member, efter eget gottfinnande. Generellt förstår inte allmänheten vad förkortningen SACD står för, varför det är bättre, dock inte tvunget, att skriva ut Swedish Academy of Cosmetic Dentistry.
Sustaining Members:
Kan skriva att de är Sustaining member eller General member efter eget gottfinnan- de. Generellt förstår inte allmänheten vad förkortningen SACD står för, varför det är bättre, dock inte tvunget, att skriva ut Swedish Academy of Cosmetic Dentistry.
General Members:
Kan skriva att de är General member eller member efter eget gottfinnande. Generellt förstår inte allmänheten vad förkortningen SACD står för, varför det är bättre, dock inte tvunget, att skriva ut Swedish Academy of Cosmetic Dentistry.
Exempel på rätt utförda annonser, för Fellows, Accredited Members, Sustaining Members och General Members, tillsammans med rätt utformning av logotyp, bifo- gas dessa riktlinjer. Kliché för de olika logotyper finns att hämta på hemsidan. De olika logotyper som finns för de olika medlemsformerna, får inte förändras på något sätt.

Följande är viktigt att notera:

Inför medlemmars planering av annonsering och marknadsföring, är det styrelsens önskan, att medlem noggrant studerar SACDs Stadgar. Dessa finns på vår hemsida, www.sacd.se Stadgarna ger den vägledning om den kvalitet och standard, avseende kosmetisk tandvård, annonserande medlem bör ha. Då SACDs namn och logo används vid medlemmars annonsering, får på intet sätt framgå, att SACD föreslår, sponsrar eller rekommenderar den som annonserar. Typ- snittet på akademins namn får inte vara större, än namnet på den som annonserar. Se de exempel på godkända annonser som bifogats denna skrift. Vid minsta oklarhet är Du välkommen att kontakta vår styrelse. Du finner alla leda- möter på vår hemsida, www.sacd.se .

Då flera medlemmar i SACD annonserar tillsammans.

Akademins medlemmar ”in good standing” får annonsera och marknadsföra sitt medlemskap i Akademin i enlighet med ovan beskrivna riktlinjer för denna annonse- ring. Det kan förekomma att flera medlemmar går samman i annonsering eller skapar
 • referenslistor och därvid använder SACDs logo, men skall följa ovanstående riktlin- jer. Medlemmar uppmuntras, utan att uppmanas, att tillsammans med andra medlemmar marknadsföra sig som grupp, i till exempel Gula Sidorna, telefonkatalog eller andra liknande adressregister. Marknadsföring med SACDs logotyp och namn kan ske under någon av nedanstående tre former. Annons i Gula Sidorna eller motsvarande kan innehålla SACDs namn och logotyp, förutsatt att innehållet i annonsen är korrekt och inte missledande. Annonser kan också innehålla www.sacd.se
 • Annons i Gula sidorna eller motsvarande, där SACDs logotyp används, måste ha den design, vilken krävs vid det speciella tillfället. Denna logotyp finns som kliché på vår hemsida.
 • Medlemmar som använder SACDs namn eller logotyp, måste använda sin rätta medlemsbeskrivning: Fellow, Accredited member, Sustaining member eller medlem av Swedish Academy of Cosmetic Dentistry (eller SACD).
SACDs namn eller logo får aldrig användas tillsammans med någon person som ej är medlem i SACD. Vi rekommenderar medlemmarna att maila en kopia av den tänkta annonseringen till styrelsen för att undvika onödiga missförstånd.

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies. 

M.I.P.

Mattias Larsson Aqua Dental, Stockholm mattias.lasrsson@aquadental.se

M.I.P.

Anders Axelsson
Österports Tandvård, Visby
anders.axelsson@ptj.se