fbpx

Höstkurs 2019:Gott betyg i kursvärdering

Dr Dietschi berömde arrangemanget och sina svenska kollegor

Så tyckte kursdeltagarna om SACD Årsmöteskurs 2019:

Mycket nöjd med arrangemanget
85 procent uppgav ”Mycket bra i största allmänhet" 85%
Vill gärna gå på fler SACD-kurser
76 procent är säkra på att gå på fler SACD-kurser. 76%

Missnöjd med arrangemanget

Kursdeltagare missnöjda
99

Var kursen lyckad eller inte? När kursen utvärderas kommer sanningen fram! När svaren sammaställts framkom att de flesta deltagare var nöjda med kursen. 85 procent av de svarande angav kursen som ”Mycket bra i största allmänhet”. Det var det högsta betyget i en femgradig skala. Ingen tyckte att vare sig Föreläsare, Lokal, Organisation, Underhållning eller Mat & dryck var av dålig standard.  

Vissa saker väckte missnöje hos somliga, framkom det. Kall mat var en av dem.  Men den övervägande responsen var ändå ”Utmärkt” eller ”Bra”. 76 procent angav att de var 100 procent säkra på delta i fler kurser med SACD. Ingen uppgav att de såg fler kurser med SACD som en omöjlighet. Detta är vi särskilt stolta över.

Så tyckte Dr Didier Dietschi om sin föreläsning för SACD

Ni reser och föreläser mycket runt om i världen. Vad är det ni plockar upp i den internationella tandvårdsgemenskapen?

“Det mest positiva är den anda av att dela med sig av kunskap som jag känner. Att dela med sig, att testa idéer för att växa som gemenskap. Ingen människa i världen har alla svar. Det är verkligen idealet; att alla forskare och kliniker delar med sig, för att få detta yrke att utvecklas och för att förbättra tandvården.”

“Detta är en anda som alltid existerat. Idag mer än någonsin. Det enda problemet är att mycket som delas på Internet inte duger. Det finns inget filter.”

 Vad blir nästa stora trend inom ämnet adhesiver och kompositer?

“(skratt) Jag har inte kristallkulan med mig. Men det finns forskning som tyder på ett genombrott för mekaniska egenskaper när det gäller slitagebeständiga, direkta, ljushärdande kompositmaterial.”

“Det är lite tidigt att säga när denna utveckling utmynnar i kommersiella produkter. Men vi börjar se att skillnaden mellan keramik, CAD-CAM komposit och direkt komposit blir allt mindre.”

“Det finns en chans att vi inom några år får en renässans för direkta kompositmaterial. Men, som sagt, jag är inte visionär. Det finns säkert marknadsmässiga aspekter på detta som jag inte känner till.”

“Jag ser inget idag som kan ersätta kompositerna. Jag ser inga nya material för direkt restaurering. Kanske får vi se nya hybridmaterial, såsom keramik infiltrerat av polymerer. Vi är precis i början av den tekniken. Men det är för indirekt restaurering.”

Vilket intryck fick ni av kursdeltagarna och den svenska tandvårdsgemenskapen?

“Extremt positivt! Det hör inte direkt till professionen, men den positiva anda som rådde under mötet, gjorde att man kände en sann gemenskap.”

“Deltagarna var mycket väl förberedda inför och intresserade av mitt program. Man känner som föreläsare när publiken inte hänger med. Men jag fick en mycket positiv känsla av den här gruppen.”

“Många var mycket intresserade av minimalinvasiv tandvård och adhesiva restaureringar, vilket förmodligen är den dominerande trenden inom tandvård just nu.”

Varför utför du partiell eller full gjutning (moulding) när du egentligen bara kunde skulptera själv?

(skratt) “En mycket bra fråga! Jag personligen gör majoriteten av mina fall freehand. Därför att jag älskar det. Genom åren har jag lärt mig att kontrollera volym och anatomi i mina direkta freehands och build-ups relativt väl.”

“Men för kollegor som inte känner sig bekväma med att göra saker freehand som påverkar hela ocklusionen, så ger gjutningen en slags pålitlighet som free-handtekniken inte har. Såvida man inte har väldigt stor erfarenhet.”

Varför blev ni tandläkare?

“(Skratt) Det kan jag svara exakt på. Jag gick in tandläkarprofessionen som ett alternativ till medicinsk kirurgi. Orsaken var mina ryggproblem. På den tiden utfördes den mesta kirurgin ståendes, vilket innebar en stor belastning på ryggen för den som utförde operationen. Den medicinska fakulteten avrådde mig ifrån det.”

“Så, det var egentligen mitt andra val. Men idag tycker jag det var mitt livs chans att jag tvingades bli tandläkare. Jag är så lycklig som tandläkare. Jag kunde inte bli lyckligare i något annat yrke.”

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies. 

M.I.P.

Mattias Larsson Aqua Dental, Stockholm mattias.lasrsson@aquadental.se

M.I.P.

Hossam Amer T4 ConfiDent, Hässleholm admin@t4confident.com

M.I.P.

Patrik Bargiel Tandvården Teleborg, Växjö bargielpatrik@hotmail.com

M.I.P.

Ulrika Nibble
Vasa Viktoria Tandvård, Göteborg
ikanibble@gmail.com

M.I.P.

Anders Axelsson
Österports Tandvård, Visby
anders.axelsson@ptj.se