Erik Lennartsson om Otto Zuhr

För tandläkare Erik Lennartsson blev mötet med Dr Otto Zuhr en avgörande punkt i yrkeskarriären. Erik kom i kontakt med Zuhr i samband med sin masterexamen i implantatkirurgi, vid Goethes universitet i Frankfurt, Tyskland.

För tandläkare Erik Lennartsson blev mötet med Dr Otto Zuhr en avgörande punkt i yrkeskarriären. Erik kom i kontakt med Zuhr, i samband med sin masterexamen i implantatkirurgi, vid Goethes universitet i Frankfurt, Tyskland.

Tack vare tidigare studier och yrkeserfarenhet, fick Erik möjligheten att hoppa över de första – vanligen obligatoriska – stegen hos Otto. Erik fick tillåtelse att gå direkt på kirurgi. Det var ju något han redan gjort professionellt i nära tio år.

– Men det visade sig att jag satt bredvid en relativt nyexaminerad tandläkare. Trots att jag utfört ofantliga mängder kirurgi hemma i Sverige, med traditionella tekniker, var den här nyexaminerade tjejen, som inte hade någon erfarenhet, bättre och duktigare än mig på alla de här teknikerna.

En Zuhr – Hürzeler elev
Den nyexaminerade kollegan hade gått Dr Otto Zuhr och professor Markus Hürzeler särskilda program.

– Då förstod jag att antingen måste jag strunta i att lära mig det här, eller så måste jag börja om och gå alla stegen från början, ändra alla mina tekniker och byta ut samtliga instrument.

Erik valde även han att gå de s.k. åtta stegen – åtta tredagarskurser hos Zuhr och Hürzeler. Tillsammans har de två har utvecklat en egen skola inom mikrokirurgi. Zuhr beskrivs ofta som den lugne och vetenskapligt inriktade av de två, medan Hürzeler beskrivs om innovativ, energisk och nyskapande. Två viktiga inslag i deras skola är optisk förstoring samt korrekt utformade kirurgiska redskap.

– Det är en mikrokirurgi anpassad för munhålan. De jobbar med skonsammare tekniker, och ett mer biologiskt tänk. Dessa tekniker måste förstås till fullo teoretiskt men också tränas praktiskt.

– Teknikerna som lärs ut är möjligt tack vare de nya instrumenten, men framför allt genom stor optisk förstoring.

– Man arbetar under sex gångers förstoring och kraftiga ljus. Man upptäcker helt enkelt saker man aldrig sett förr.

Runda instrument

Traditionella instrument är platta. Alla Zuhrs och Hürzelers instrument är runda. De har utvecklats tillsammans med ett tyskt team med ergonomer. Alla instrument utgår ifrån rotationsrörelsen mellan fingerspetsarna.

– De har utvecklat helt nya kirurgiska instrument, som helt är anpassade efter de här teknikerna.

– Rotationen av ett runt föremål mellan fingerspetsarna är den mest precisa rörelse en människa kan utföra. De ha utgått från den, och anpassat alla sitt instrument för att man skall kunna vara så precis som det på något sätt är möjligt.

Kirurgi för alla tandläkare

Tyvärr inser allt för få tandläkare potentialen i mikrokirurgi. Det är synd, eftersom detta ytterst drabbar patienten. Det är inte så svårt som många tycks tro.

– Vi får ingen kunskap alls om detta under vår grundutbildning. Få vet att vi kan behandla den här typen av skador på tandkött. Skador vi inte tidigare trott kunde behandlas kan vi idag behandla med väldigt gott resultat.

– Många tror att det är allt för komplicerat, så man väljer att inte utföra den här typen av vård så ofta som man kanske borde göra. Men den här typen av kirurgi är något som alla tandläkare kan utföra och som alla kan ta till sig. Men man måste träna och man måste få en gedigen handledning.

FAKTARUTA OTTO ZUHR

Paradontolog, specialist i parodontologi.
Docent vid Goethe-Universität Frankfurt am Main

Eftertraktad internationell föredragshållare inom periodontala och peri-implantala sjukdomar samt estetiska tandköttskorrigeringar.

Driver tillsammans med professor Markus Hürzeler Hürzeler/Zuhr Dental Education Institute i München som är en kombinerad praktik och ett utbildningscenter.