fbpx

Erik Lennartsson om Otto Zuhr

Fu00f6r tandlu00e4kare Erik Lennartsson blev mu00f6tet med Dr Otto Zuhr en avgu00f6rande punkt i yrkeskarriu00e4ren. Erik kom i kontakt med Zuhr i samband med sin masterexamen i implantatkirurgi, vid Goethes universitet i Frankfurt, Tyskland.

Fu00f6r tandlu00e4kare Erik Lennartsson blev mu00f6tet med Dr Otto Zuhr en avgu00f6rande punkt i yrkeskarriu00e4ren. Erik kom i kontakt med Zuhr, i samband med sin masterexamen i implantatkirurgi, vid Goethes universitet i Frankfurt, Tyskland.

Tack vare tidigare studier och yrkeserfarenhet, fick Erik mu00f6jligheten att hoppa u00f6ver de fu00f6rsta u2013 vanligen obligatoriska – stegen hos Otto. Erik fick tillu00e5telse att gu00e5 direkt pu00e5 kirurgi. Det var ju nu00e5got han redan gjort professionellt i nu00e4ra tio u00e5r.

– Men det visade sig att jag satt bredvid en relativt nyexaminerad tandlu00e4kare. Trots att jag utfu00f6rt ofantliga mu00e4ngder kirurgi hemma i Sverige, med traditionella tekniker, var den hu00e4r nyexaminerade tjejen, som inte hade nu00e5gon erfarenhet, bu00e4ttre och duktigare u00e4n mig pu00e5 alla de hu00e4r teknikerna.

En Zuhr u2013 Hu00fcrzeler elev
Den nyexaminerade kollegan hade gu00e5tt Dr Otto Zuhr och professor Markus Hu00fcrzeler su00e4rskilda program.

– Du00e5 fu00f6rstod jag att antingen mu00e5ste jag strunta i att lu00e4ra mig det hu00e4r, eller su00e5 mu00e5ste jag bu00f6rja om och gu00e5 alla stegen fru00e5n bu00f6rjan, u00e4ndra alla mina tekniker och byta ut samtliga instrument.

Erik valde u00e4ven han att gu00e5 de s.k. u00e5tta stegen u2013 u00e5tta tredagarskurser hos Zuhr och Hu00fcrzeler. Tillsammans har de tvu00e5 har utvecklat en egen skola inom mikrokirurgi. Zuhr beskrivs ofta som den lugne och vetenskapligt inriktade av de tvu00e5, medan Hu00fcrzeler beskrivs om innovativ, energisk och nyskapande. Tvu00e5 viktiga inslag i deras skola u00e4r optisk fu00f6rstoring samt korrekt utformade kirurgiska redskap.

– Det u00e4r en mikrokirurgi anpassad fu00f6r munhu00e5lan. De jobbar med skonsammare tekniker, och ett mer biologiskt tu00e4nk. Dessa tekniker mu00e5ste fu00f6rstu00e5s till fullo teoretiskt men ocksu00e5 tru00e4nas praktiskt.

– Teknikerna som lu00e4rs ut u00e4r mu00f6jligt tack vare de nya instrumenten, men framfu00f6r allt genom stor optisk fu00f6rstoring.

– Man arbetar under sex gu00e5ngers fu00f6rstoring och kraftiga ljus. Man upptu00e4cker helt enkelt saker man aldrig sett fu00f6rr.

Runda instrument

Traditionella instrument u00e4r platta. Alla Zuhrs och Hu00fcrzelers instrument u00e4r runda. De har utvecklats tillsammans med ett tyskt team med ergonomer. Alla instrument utgu00e5r ifru00e5n rotationsru00f6relsen mellan fingerspetsarna.

– De har utvecklat helt nya kirurgiska instrument, som helt u00e4r anpassade efter de hu00e4r teknikerna.

– Rotationen av ett runt fu00f6remu00e5l mellan fingerspetsarna u00e4r den mest precisa ru00f6relse en mu00e4nniska kan utfu00f6ra. De ha utgu00e5tt fru00e5n den, och anpassat alla sitt instrument fu00f6r att man skall kunna vara su00e5 precis som det pu00e5 nu00e5got su00e4tt u00e4r mu00f6jligt.

Kirurgi fu00f6r alla tandlu00e4kare

Tyvu00e4rr inser allt fu00f6r fu00e5 tandlu00e4kare potentialen i mikrokirurgi. Det u00e4r synd, eftersom detta ytterst drabbar patienten. Det u00e4r inte su00e5 svu00e5rt som mu00e5nga tycks tro.

– Vi fu00e5r ingen kunskap alls om detta under vu00e5r grundutbildning. Fu00e5 vet att vi kan behandla den hu00e4r typen av skador pu00e5 tandku00f6tt. Skador vi inte tidigare trott kunde behandlas kan vi idag behandla med vu00e4ldigt gott resultat.

– Mu00e5nga tror att det u00e4r allt fu00f6r komplicerat, su00e5 man vu00e4ljer att inte utfu00f6ra den hu00e4r typen av vu00e5rd su00e5 ofta som man kanske borde gu00f6ra. Men den hu00e4r typen av kirurgi u00e4r nu00e5got som alla tandlu00e4kare kan utfu00f6ra och som alla kan ta till sig. Men man mu00e5ste tru00e4na och man mu00e5ste fu00e5 en gedigen handledning.

FAKTARUTA OTTO ZUHR

Paradontolog, specialist i parodontologi.
nDocent vid Goethe-Universitu00e4t Frankfurt am Main
n
nEftertraktad internationell fu00f6redragshu00e5llare inom periodontala och peri-implantala sjukdomar samt estetiska tandku00f6ttskorrigeringar.
n
nDriver tillsammans med professor Markus Hu00fcrzeler Hu00fcrzeler/Zuhr Dental Education Institute i Mu00fcnchen som u00e4r en kombinerad praktik och ett utbildningscenter.
n

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies. 

M.I.P.

Mattias Larsson Aqua Dental, Stockholm mattias.lasrsson@aquadental.se

M.I.P.

Hossam Amer T4 ConfiDent, Hässleholm admin@t4confident.com

M.I.P.

Patrik Bargiel Tandvården Teleborg, Växjö bargielpatrik@hotmail.com

M.I.P.

Ulrika Nibble
Vasa Viktoria Tandvård, Göteborg
ikanibble@gmail.com

M.I.P.

Anders Axelsson
Österports Tandvård, Visby
anders.axelsson@ptj.se