fbpx

Nya godkända ackrediteringsfall

Resultat från ackrediteringskomitténs möte 21 februari

Godkänt fall nr 1

FÖRE
EFTER

Aspirantens egen fallbeskrivning

Behandlade tänder: 14-24 med keramiska kronor/fasader.

Materialval: IPS e.max system. HTBL2 med skiktning i e.max ceram 12-22. Ingen skiktning på kaniner och premolar för högsta möjliga styrka.Skiktningsteknik enligt Matt Roberts, AAACD, cdt.

Bondingsystem: Etsning med ultraetch, Ultradent. Bonding med Allbond, Bisco.  Cementering med RelyX, 3M. Transparent. Kronorna etsade med flourväteets , Ivoclar, på lab. Efter inprovning behandlades kronorna med Bis-silane.

Introduktion

Patienten hade tillfrisknat från svår bulemi och kom in på kliniken för rådfrågning. Han var ej nöjd med hur tänderna ser ut samt att han hade viss svårighet att tala rent.

Medicinsk och dental historia

Patienten har friskförklarats från år av bullemi. Patienten ansåg sig vara frisk. Inga dentala parafunkrioner. Svåra frätskador på pallatinala ök tänder.

Diagnos och behandlingsplan.

Återskapande av slitna tänder 14-24. Patienten fick initialt komposit på 12-22 för att se vad som skulle kunna bli gjort. En analys av funktion gjordes via gipsmodeller inslagna i artikulator, artex-cr, mha ansiktsbåge.  En funktionell waxup utfördes i enlighet med AACD´s protokoll för estetik och funktion.

Beskrivning av behandling.

E.max har en lång historia av framgång i det dentala området.  I samråd med den behandlande tandläkaren bestämde vi oss för att använda monolitisk e.max med endast lite skiktning på lateraler och centraler.

Avtryck kom till lab och gipsmodeller gjordes. Inslagning i artikulation mha ansiksbågeregistrering. En  DSD ( Smile designer Pro, Vancouver, Kanada)  utfördes på bilder av patienten för att ligga till grund för waxupen.

Därefter gjordes en funktionell och estetisk waxup. Mallar tillverkades och skickades till tandläkaren för provkörning av prototyperna in situ.

När patienten godkänt prototyperna togs ett avtryck som ligger till grund som mall för de slutliga kronorna.

Med detta avtryck som grund färdigställdes kronorna genom pressning av monolitisk e.max. Avverkning gjordes på de fyra framtänderna för att bereda plats för e.max ceram.

De pressade kronorna sandblästrades och ett första wash-bake utfördes. Därefter byggdes de incisala delarna upp med e.max ceram i enlighet med tillverkarens manual.

När kronorna var infärgade och glansbrända handpolerades de med zirkon-brite för att uppnå en perfekt luster.

Slutligen sandblästrades kronorna invändigt samt etsades med fluorvätesyra i enlighet med fabrikantens anvisningar.

Därefter förpackades de och skickades till tandläkaren för inprovning.

Referenser:

–   Photographic documentation, AACD.

Godkänt fall nr 2

FÖRE
EFTER

Aspirantens egen fallbeskrivning

Terapibeskrivning:Bro 12-21. Pontic 11. Krona 22

Materialval: Ivoclar IPS e.max

Cementsystem: 3M Espe Schotch bond universal. 3M Espe RelyXUltimate TX.

Introduktion: Man. Ca 60 år. Rotfraktur ex av 11. Mycket dålig munhygien pga depression och psykologisk utmattning.

Historia: Svår depression och dysfunktionell social förmåga. Kronisk gastro-tarm infektion.

Historia: Lång behandling av tandhygienist innan protetik. Gingivit och mucoistis.

Diagnos: Rotfraktur 11. Temporär fluga. Aphte samt oral mucositis. Hiv infektion.

Behandlingsplan:

Bro 12-21 för att ersätta 11. Krona 22 för att patienten önskade en bättre estetik. Tandhygeinistbesök varannan vecka. Patienten efterfrågade en billigare rekonstruktion än implantat varför vi erbjöd honom en brygga för att ersätta 11. Pga hans Svåra sjukdomsbild och hans depression erbjöd vi en krona på 22 utan kostnad för att uppfylla patientens estetiska önskemål.

Skematisk plan:

– Oral hälsa.
– Information
– Instruktion.
– Avtryck.
– Waxup i enlighet med AACD´s protokoll för kontrollerad estetik.
– Prototyper i pmma för att kontrollera för form, funktion och fonetik samt dressera gingivan i pontic-sätet.

Preoperativa avtryck sändes till mig på lab för diagnostisk waxup. När patienten godkänt waxupen så gjorde jag prototyper i pmma och skickade till tandläkaren. Patienten använde prototyperna till vi var nöjda med utformningen på gingivan runt pontiken på 11. Det fanns ingen missfärgning av dentin. Jag bestämde mig för att göra restorationen av e.max pga dess fina optiska egenskaper parat med dess hållfasthet. Jag använde en MT-ingot till substrukturen vilket enligt Brad Jones är det bästa e-max materialet hittills i e.max´s historia.
Eftersom MT-ämnet är något opakt så beslutade jag att skicka konstruktionen i de incisala skären. En annan viktig orsak till valet av en MT-ingot var att behålla en hög value genom alla bräncykler då en av e.max svagheter är att den tenderar att sänka valet ju fler bränncykler den utsätts för. Den pressade substrukturen sandblästrades och provades på modell. En Cutback slipades fram. Prepreplikor tillverkades i IPS Natural Die Material för att bättre få korrekt färg på ponticen.

Ett första lager, wash-bake, gjordes för att öka vidhäftningen av IPS e.max ceram. För att få ett mer maskulin utformning gjordes centalerna något fyrkantiga samt ställdes “ flat-to-the-front”. En halo-effekt framställdes genom att lägga lite vitt och oranga massor i det incisala skäret i kombination med att vinkla skäret 45 grader i pallatinal rikning. Genom detta fick jag ljuset att reflektera på ett sådant sätt att en halo framträdde.

Centralernas utvecklingsfåror designades på ett sådant sätt att en V form med ett tänkt centrum på hakan skapades. En speciell blå effekt i skäret på 12 designades med en halo omkring för att bättre smälta in färgmässigt mot 13an. Slutligen applicerades tunna vita sträck på ytan för att skapa en 3d-effekt

En färg och glasyrbränning utfördes för att stabilisera inflygningarna och för att åstadkomma em semiglansig yta. Ytorna polerades sedan manuellt för att uppnå liv och glittereffekter. De pallatinala ytorna polerades till högglans för att patienten skulle uppleva dem behagliga.

Därefter sandblästrades och etsades konstruktionen samt skickades till tandläkaren.

All produktion har skett i enlighet med respektive materialtillverkares manualer. Ivoclars produkter har används helt enligt instruktion. IPS e.max har sedan brännas i Ivoclars brännugnar.

Anmärkningar:

Jag arbetar i en kultur av minimal invasiv tandvård. Det innebär att tandläkaren avverkar så lite tandmaterial som möjligt. Detta innebar en stor utmaning beträffande 22 då den underliggande preppen är stor och utrymmet för skiktning kraftigt begränsat. Man kan därför se att 22 är något opak. Men detta problem ligger utanför min kontroll då preppen är väldigt stor pga det minimala invasiva tandvårdsparadigmet som råder.

Oturligt nog är patienten allvarligt sjuk i HIV injektion met påföljande depression vilket gravt har påverkat hans orala hälsa. Samarbetet mellan hygienist och patient ligger utanför min kontroll men har rapporterats vara något flegmatisk. Till sin karaktär.

Förhoppningsvis kan denna tandbehandling på något vis förbättra patientens psykologiska hälsa. Jag hoppas det i alla fall.

Godkänt fall nr 3

FÖRE
EFTER

Aspirantens egen fallbeskrivning

Terapibeskrivning: Fältspatsfasad på 11

Materialval: Noritake EX-3 keram

Cementsystem: Monobond Exite F samt Variolink veneer +1

Introduktion: Patienten hade tidigare slagit av 11 som lagats med komposit. Nu önskade patienten en ny tand som håller bra, ej missfärgar samt “står i bågen”.

Historia

Patienten såg en annons om vår klinik på internet. Inga medicinska  åkommor upptäcktes. Inga dentala åkommor, utöver tand 11, upptäckes. Ingen behandling utfördes på patienten innan 11 utom hygienistbehandlingar.

Diagnos

Tandläkaren beslutade att börja behandlingen med Invisalign för att åstadkomma utrymme för den nya fasaden på 11.

Behandlingsplan

 Hygienist. Invisalign. Minimal prepp på 11. När kompositlagnigen togs bort upptäckte vi att dentinet var missfärgat. Detta orsakade viss huvudbry då tandläkaren ville göra en minimal prep och jag, som är  ackediteringskandidat, ville ha ett perfekt slutresultat. Men patienten gick med på en minimal prepp även om resultatet ej skulle bli 100%. Jag beslutade att använda ett något mer opakt bodyporslin för att maska av det missfärgade dentinet.

Referenser:

Denna behandling är idag en standardbehandling hos estetiska tandläkare. I labbet användes Shofu brännstansmaterial och Shofus manual följdes. Keramen som anvädens var Noritake EX-3 och Noritakes EX-3 manual följdes under tillverkningen. Brännugnarna kalibrerades inna tillverkningenbörjade. Etsningen utfördes på lab med Ivoclar keramisk ets. Den medföljande bruksanvisning följdes beträffande etsningen. Fasaden rengjordes, packades och sändes till tandläkaren.

SACD Ackreditering – en väg mot yrkesmässig utveckling

VAD ÄR ACKREDITERING?

SACD Ackreditering är mästarprovet i kosmetisk – estetisk tandvård. Vi sticker inte under stolen med att processen är både lång och arbetsam, men vi vill givetvis uppmuntra alla våra medlemmar att ackreditera sig. Endast så upprätthåller vi alla en exceptionellt hög kvalité i Sverige.

SACDs Ackrediterings­­process är en självstyrd inlärnings­process. Tandläkaren eller tandteknikern visar att man besitter en förmåga att diagnostisera, planera och utöva estetisk/kosmetisk behandling av högsta kvalitet.

Kunskaperna redovisas i fyra patientfall. Det ingår också ett skriftligt förhör på 60 frågor. Läs mer på sacd.se/ackreditering

Inled resan mot Ackreditering! Gör skrivningen i Stockholm under årsmöteskursen.

DATUM FÖR INLÄMNING

SACD tar in material 31 Januari och 31 Juli varje år. Examineringsmöten äger rum 21/2 och 21/9 varje år. De som skickar in efter deadline kommer per automatik bedömas under nästkommande period.


Till anmälan

Fredag 12e oktober 9:00-17:00 /
Lördag 13e oktober 9:00-17:00

Dr Luca Dalloca tog sin examen på Tufts University School of Dental Medicine, Boston, USA och vid University of Pavia hemma i Italien.

Han fördjupade sig i protetik vid U.C.L.A, USA. Han har också ett C.D.T betyg från Dental Technology Institute i Orange, USA samt från Dental Technologi Casati i Milano, Italien.

Han är gästprofessor i estetisk tandvård vid University of Iberoamericana i Santo Domingo och vid Manchester University, Storbritannien.

Han har haft akademiska uppdrag vid universitetet i Siena samt Tufts University School of Dental Medicine, Boston, USA. Dr Dalloca skrivit flera artiklar inom estetisk tandvård och har varit internationell föreläsare sedan 1993. Han har vidare varit ordförande för European Society of Cosmetic Dentistry.

Roberto Iafrate

Lördag 13e oktober 9:00-17:00

Roberto Iafrate skolades till tandtekniker vid Istituto E. Medi di Frosinone, Italien.

Född i England och verksam i London studerade han för Michael Kempton. Han flyttade till Italien och öppnade sitt eget lab 1989. Sedan 1995 samarbetar han med Dr. Dalloca i Milano. Även han har skrivit flera vetenskapliga artiklar och är international föreläsare. Medlem i European Society of Cosmetic Dentistry där han ansvarar för tandteknologiska vetenskapliga programmet.

Teknikerna kommer att få lära sig att göra skalfasader på tänder med minimal preparation/ ingen avverkning alls s k additativa skalfasader.
Mr Roberto Iafrate kommer att visa en teknik med platinafolie;  första och andra bränningen, glaze och sist hur man tar bort foliet.

Debra Engelhardt Nash

TO DO! A Patient Care Checklist for your Practice

Fredag 12e oktober 9:00-17:00

Föreläsning för medarbetare såsom tandsköterskor, tandhygienister och receptionister

Lär dig att förbättra din patientrelationer och öka deras nöjdhet, lojalitet och acceptans med hjälp av effektiva verktyg och kommunikation. Specifika steg kommer att beskrivas för hur man ökar produktiviteten.

Ämnen under föreläsningen är:


Till anmälan

Torsdagens kurser

Fotokurs med Håkan Johansson

Torsdag 11e oktober 11:00-15:00

Håkan Johansson är Produktansvarig Klinisk Foto på Unident AB. Han ger kurser i dental fotografering i Sverige och Danmark. Håkan Johanssons fotokurs inleder SACDs årsmöte och kurs i Stockholm 2018.

Håkan Johansson är ett känt ansikte för SACDs medlemmar. Hans fotokurser är alltid mycket uppskattade. Under SACDs årsmöte håller han åter en kurs i klinisk fotografering. Tyngdpunkten ligger på fotografering för SACD-ackreditering.

“Jag kommer att lära ut vad man behöver kunna om kameran. Folk känner inte till sina kameror. Men när de går därifrån så kommer samtliga medverkandes kameror vara optimalt inställda för klinisk fotografering”

Kursen blir både teoretisk och praktisk. Fokus blir på viktiga frågor som hur man hanterar bildfiler enligt SACDs krav på format/Vilka bilder ska tas/Hur ska dessa bilder tas.
Alla är välkomna. Även de som inte skall ackreditera sig. Kursen kommer att göra dem till bättre kliniska fotografer, försäkrar Håkan Johansson.


Till anmälan

Kompositkurs med Annika Korvo

Torsdag 11e oktober 13:00-17:00

Annika Korvo leder sedan 2003 Excellence Tandvård, en klinik inriktad på estetisk tandvård.Hon är sedan 2004 medlem i både AACD och SACD och går årligen utbildningar för att fortbilda sig.

Kompositekurs ”Style Italiano” metoden.

En eftermiddagskurs där du kommer att lära dig hur man på ett enkelt och systematiskt sätt kan skikta upp en framtand med komposit och få ett estetiskt snyggt resultat. Du kommer att få både teorigenomgång och praktisk utöva tekniken på en modell. Efter kursen kan du använda dig av metoden och öva vidare på egen hand.
En kurs för dig som vill börja jobba med framtandsfyllningar lite mer estetiskt, men med få material.
Vi använder oss av Filtek Supreme XTE kompositE från 3M.
KURSINNEHÅLL

HANDS ON PÅ MODELL


Till anmälan

Välkomna till SACDs Ackrediterings­seminarium och ta första steget mot ackreditering.

Torsdag 11e oktober 15:15-16:15

Ackrediterings­seminarium och filhantering med Michael Karlstén och Przemek Seweryniak

Välkommen till SACD:s ackrediterings­­seminarium.
Vi kommer att:

Detta är starten på en resa som förhoppningsvis slutar med att du blir en av SACD:s ackrediterade medlemmar.

Torsdag 11e oktober 16:30-18:00

Ackrediterings­skrivning – Gör det skriftliga provet den 11:e oktober i samband med årsmöte och kurs.

SACD Ackreditering är mästarprovet i kosmetisk – estetisk tandvård. Vi sticker inte under stolen med att processen är både lång och arbetsam, men vi vill givetvis uppmuntra alla våra medlemmar att ackreditera sig. Endast så upprätthåller vi alla en exceptionellt hög kvalité i Sverige.

SACDs Ackrediterings­­process är en självstyrd inlärnings­process. Tandläkaren eller tandteknikern visar att man besitter en förmåga att diagnostisera, planera och utöva estetisk/kosmetisk behandling av högsta kvalitet.

Kunskaperna redovisas i fyra patientfall. Det ingår också ett skriftligt förhör på 60 frågor. Läs mer på sacd.se/ackreditering

Inled resan mot Ackreditering! Gör skrivningen i Stockholm under årsmöteskursen.


Till anmälan

Cedwins Morning Session

Fredag 12 oktober kl 8.00

Den traditionella morning session blir i år en resa djupt ned i den amerikanska söderns gospeltradition. Cedwin Sandanam, musikalisk ledare för Tensta Gospel Choir, håller workshop. Hans devis är ”Alla kan sjunga även om de inte tror så själva”. Cedwin med pianist leder kören som består av just det: kursdeltagarna!

”Jag arbetar med olika musikaliska aspekter som rytm, ljud och ton. Övningarna är roliga för deltagare oavsett hur de uppfattar sina egna musikaliska förmågor. Jag kommer också att dela med mig av mina insikter om den kollektiva aktiviteten av körsång som i sin tur gör workshopen mer relaterbar för deltagarna. Denna workshop är kul, utmanande och väcker eftertankar kring arbetsplatsens strukturer.”

Du kan alltså räkna med en mycket, mycket rivig start på kursdagen!

Du har väl anmält dig?


Till anmälan

Bo och upplev kursen på Grand Hôtel

Rumspriser:

Superior dubbelrum med utsikt

Superior dubbelrum mot sidogata/gård

Priser per rum och natt inklusive frukostbuffé och moms.
I rumspriset ingår: Entré till Nordic Spa & Fitness. Alla rum är utrustade med minibar, wiFi, safe, morgonrock & tofflor.

Till Hotel Bokningen

Program 11-13 oktober 2018, Grand Hôtel, Stockholm

Torsdag 11 oktober
11:00‑15:00 Fotokurs med Håkan Johansson
13:00‑17:00 Kompositkurs med Annika Korvo
15:15‑16:15 Ackrediteringsseminarium och filhantering med Michael Karlstén och Przemek Seweryniak
16:30‑18:00 Ackrediterings­skrivning
18:30‑19:30 SACD Årsmöte (SACD medlemmar)
19:30‑22:00 Get-together med mat och dryck och lite till
Fredag 12 oktober
08:00‑09:00 Cedwins Morning Session
09:00‑17:00 Föreläsning för tandläkare och tandtekniker med Luca Dalloca
09:00‑17:00 Föreläsning tandsköterskor, tandhygienister och receptionister med Debra Nash
Fredag kväll
17:00‑18:00 After Work
19:30‑ till sent Galamiddag med underhållning
Lördag 13 oktober
09:00‑12.30 Föreläsning för tandläkare och tandtekniker med Luca Dalloca
13:30‑17:00 Hands On för tandläkare med Luca Dalloca
09:00‑17:00 Hands On för tandtekniker med Roberto Iafrate