fbpx

Nya godkända ackrediteringsfall

Resultat från ackrediteringskomitténs möte 21 februari

Godkänt fall nr 1

 

FÖRE

 

EFTER

Aspirantens egen fallbeskrivning

Behandlade tänder: 14-24 med keramiska kronor/fasader.

Materialval: IPS e.max system. HTBL2 med skiktning i e.max ceram 12-22. Ingen skiktning på kaniner och premolar för högsta möjliga styrka.Skiktningsteknik enligt Matt Roberts, AAACD, cdt.

Bondingsystem: Etsning med ultraetch, Ultradent. Bonding med Allbond, Bisco.  Cementering med RelyX, 3M. Transparent. Kronorna etsade med flourväteets , Ivoclar, på lab. Efter inprovning behandlades kronorna med Bis-silane.

Introduktion

Patienten hade tillfrisknat från svår bulemi och kom in på kliniken för rådfrågning. Han var ej nöjd med hur tänderna ser ut samt att han hade viss svårighet att tala rent.

Medicinsk och dental historia

Patienten har friskförklarats från år av bullemi. Patienten ansåg sig vara frisk. Inga dentala parafunkrioner. Svåra frätskador på pallatinala ök tänder.

Diagnos och behandlingsplan.

Återskapande av slitna tänder 14-24. Patienten fick initialt komposit på 12-22 för att se vad som skulle kunna bli gjort. En analys av funktion gjordes via gipsmodeller inslagna i artikulator, artex-cr, mha ansiktsbåge.  En funktionell waxup utfördes i enlighet med AACD´s protokoll för estetik och funktion.

Beskrivning av behandling.

E.max har en lång historia av framgång i det dentala området.  I samråd med den behandlande tandläkaren bestämde vi oss för att använda monolitisk e.max med endast lite skiktning på lateraler och centraler.

Avtryck kom till lab och gipsmodeller gjordes. Inslagning i artikulation mha ansiksbågeregistrering. En  DSD ( Smile designer Pro, Vancouver, Kanada)  utfördes på bilder av patienten för att ligga till grund för waxupen.

Därefter gjordes en funktionell och estetisk waxup. Mallar tillverkades och skickades till tandläkaren för provkörning av prototyperna in situ.

När patienten godkänt prototyperna togs ett avtryck som ligger till grund som mall för de slutliga kronorna.

Med detta avtryck som grund färdigställdes kronorna genom pressning av monolitisk e.max. Avverkning gjordes på de fyra framtänderna för att bereda plats för e.max ceram.

De pressade kronorna sandblästrades och ett första wash-bake utfördes. Därefter byggdes de incisala delarna upp med e.max ceram i enlighet med tillverkarens manual.

När kronorna var infärgade och glansbrända handpolerades de med zirkon-brite för att uppnå en perfekt luster.

Slutligen sandblästrades kronorna invändigt samt etsades med fluorvätesyra i enlighet med fabrikantens anvisningar.

Därefter förpackades de och skickades till tandläkaren för inprovning.

Referenser:

–   Photographic documentation, AACD.

  • Smiledesign criteria by Jim Nahan, PTC.
  • Diagnosis and Treatment evaluation in cosmetic dentistry, AACD.
  • max manuals, Ivoclar.
  • Journal of Cosmetic Dentistry, AACD.

Godkänt fall nr 2

 

FÖRE

 

EFTER

Aspirantens egen fallbeskrivning

Terapibeskrivning:Bro 12-21. Pontic 11. Krona 22

Materialval: Ivoclar IPS e.max

Cementsystem: 3M Espe Schotch bond universal. 3M Espe RelyXUltimate TX.

Introduktion: Man. Ca 60 år. Rotfraktur ex av 11. Mycket dålig munhygien pga depression och psykologisk utmattning.

Historia: Svår depression och dysfunktionell social förmåga. Kronisk gastro-tarm infektion.

Historia: Lång behandling av tandhygienist innan protetik. Gingivit och mucoistis.

Diagnos: Rotfraktur 11. Temporär fluga. Aphte samt oral mucositis. Hiv infektion.

Behandlingsplan:

Bro 12-21 för att ersätta 11. Krona 22 för att patienten önskade en bättre estetik. Tandhygeinistbesök varannan vecka. Patienten efterfrågade en billigare rekonstruktion än implantat varför vi erbjöd honom en brygga för att ersätta 11. Pga hans Svåra sjukdomsbild och hans depression erbjöd vi en krona på 22 utan kostnad för att uppfylla patientens estetiska önskemål.

Skematisk plan:

– Oral hälsa.
– Information
– Instruktion.
– Avtryck.
– Waxup i enlighet med AACD´s protokoll för kontrollerad estetik.
– Prototyper i pmma för att kontrollera för form, funktion och fonetik samt dressera gingivan i pontic-sätet.

Preoperativa avtryck sändes till mig på lab för diagnostisk waxup. När patienten godkänt waxupen så gjorde jag prototyper i pmma och skickade till tandläkaren. Patienten använde prototyperna till vi var nöjda med utformningen på gingivan runt pontiken på 11. Det fanns ingen missfärgning av dentin. Jag bestämde mig för att göra restorationen av e.max pga dess fina optiska egenskaper parat med dess hållfasthet. Jag använde en MT-ingot till substrukturen vilket enligt Brad Jones är det bästa e-max materialet hittills i e.max´s historia.
Eftersom MT-ämnet är något opakt så beslutade jag att skicka konstruktionen i de incisala skären. En annan viktig orsak till valet av en MT-ingot var att behålla en hög value genom alla bräncykler då en av e.max svagheter är att den tenderar att sänka valet ju fler bränncykler den utsätts för. Den pressade substrukturen sandblästrades och provades på modell. En Cutback slipades fram. Prepreplikor tillverkades i IPS Natural Die Material för att bättre få korrekt färg på ponticen.

Ett första lager, wash-bake, gjordes för att öka vidhäftningen av IPS e.max ceram. För att få ett mer maskulin utformning gjordes centalerna något fyrkantiga samt ställdes “ flat-to-the-front”. En halo-effekt framställdes genom att lägga lite vitt och oranga massor i det incisala skäret i kombination med att vinkla skäret 45 grader i pallatinal rikning. Genom detta fick jag ljuset att reflektera på ett sådant sätt att en halo framträdde.

Centralernas utvecklingsfåror designades på ett sådant sätt att en V form med ett tänkt centrum på hakan skapades. En speciell blå effekt i skäret på 12 designades med en halo omkring för att bättre smälta in färgmässigt mot 13an. Slutligen applicerades tunna vita sträck på ytan för att skapa en 3d-effekt

En färg och glasyrbränning utfördes för att stabilisera inflygningarna och för att åstadkomma em semiglansig yta. Ytorna polerades sedan manuellt för att uppnå liv och glittereffekter. De pallatinala ytorna polerades till högglans för att patienten skulle uppleva dem behagliga.

Därefter sandblästrades och etsades konstruktionen samt skickades till tandläkaren.

All produktion har skett i enlighet med respektive materialtillverkares manualer. Ivoclars produkter har används helt enligt instruktion. IPS e.max har sedan brännas i Ivoclars brännugnar.

Anmärkningar:

Jag arbetar i en kultur av minimal invasiv tandvård. Det innebär att tandläkaren avverkar så lite tandmaterial som möjligt. Detta innebar en stor utmaning beträffande 22 då den underliggande preppen är stor och utrymmet för skiktning kraftigt begränsat. Man kan därför se att 22 är något opak. Men detta problem ligger utanför min kontroll då preppen är väldigt stor pga det minimala invasiva tandvårdsparadigmet som råder.

Oturligt nog är patienten allvarligt sjuk i HIV injektion met påföljande depression vilket gravt har påverkat hans orala hälsa. Samarbetet mellan hygienist och patient ligger utanför min kontroll men har rapporterats vara något flegmatisk. Till sin karaktär.

Förhoppningsvis kan denna tandbehandling på något vis förbättra patientens psykologiska hälsa. Jag hoppas det i alla fall.

Godkänt fall nr 3

 

FÖRE

 

EFTER

Aspirantens egen fallbeskrivning

Terapibeskrivning: Fältspatsfasad på 11

Materialval: Noritake EX-3 keram

Cementsystem: Monobond Exite F samt Variolink veneer +1

Introduktion: Patienten hade tidigare slagit av 11 som lagats med komposit. Nu önskade patienten en ny tand som håller bra, ej missfärgar samt “står i bågen”.

Historia

Patienten såg en annons om vår klinik på internet. Inga medicinska  åkommor upptäcktes. Inga dentala åkommor, utöver tand 11, upptäckes. Ingen behandling utfördes på patienten innan 11 utom hygienistbehandlingar.

Diagnos

Tandläkaren beslutade att börja behandlingen med Invisalign för att åstadkomma utrymme för den nya fasaden på 11.

Behandlingsplan

Hygienist. Invisalign. Minimal prepp på 11. När kompositlagnigen togs bort upptäckte vi att dentinet var missfärgat. Detta orsakade viss huvudbry då tandläkaren ville göra en minimal prep och jag, som är  ackediteringskandidat, ville ha ett perfekt slutresultat. Men patienten gick med på en minimal prepp även om resultatet ej skulle bli 100%. Jag beslutade att använda ett något mer opakt bodyporslin för att maska av det missfärgade dentinet.

Referenser:

Denna behandling är idag en standardbehandling hos estetiska tandläkare. I labbet användes Shofu brännstansmaterial och Shofus manual följdes. Keramen som anvädens var Noritake EX-3 och Noritakes EX-3 manual följdes under tillverkningen. Brännugnarna kalibrerades inna tillverkningenbörjade. Etsningen utfördes på lab med Ivoclar keramisk ets. Den medföljande bruksanvisning följdes beträffande etsningen. Fasaden rengjordes, packades och sändes till tandläkaren.

 

VAD ÄR ACKREDITERING?

SACD Ackreditering är mästarprovet i kosmetisk – estetisk tandvård. Vi sticker inte under stolen med att processen är både lång och arbetsam, men vi vill givetvis uppmuntra alla våra medlemmar att ackreditera sig. Endast så upprätthåller vi alla en exceptionellt hög kvalité i Sverige. SACDs Ackrediterings­­process är en självstyrd inlärnings­process. Tandläkaren eller tandteknikern visar att man besitter en förmåga att diagnostisera, planera och utöva estetisk/kosmetisk behandling av högsta kvalitet. Kunskaperna redovisas i fyra patientfall. Det ingår också ett skriftligt förhör på 60 frågor. Läs mer på sacd.se/ackreditering Inled resan mot Ackreditering! Gör skrivningen i Stockholm under årsmöteskursen.

DATUM FÖR INLÄMNING

SACD tar in material 31 Januari och 31 Juli varje år. Examineringsmöten äger rum 21/2 och 21/9 varje år. De som skickar in efter deadline kommer per automatik bedömas under nästkommande period. Till anmälan

T

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies. 

M.I.P.

Mattias Larsson Aqua Dental, Stockholm mattias.lasrsson@aquadental.se

M.I.P.

Hossam Amer T4 ConfiDent, Hässleholm admin@t4confident.com

M.I.P.

Patrik Bargiel Tandvården Teleborg, Växjö bargielpatrik@hotmail.com

M.I.P.

Ulrika Nibble
Vasa Viktoria Tandvård, Göteborg
ikanibble@gmail.com

M.I.P.

Anders Axelsson
Österports Tandvård, Visby
anders.axelsson@ptj.se