Ulrika Nibble ny president för SACD

-Vi skall fortsätta vara Sveriges bästa utbildare

porträtt på SACDs President Ulrika Nibble
President Ulrika Nibble

1 juli tar Ulrika Nibble över presidentskapet i SACD. Ulrika Nibble är tandläkare och driver tillsammans med en kollega mottagningen Centrumtandläkarna i Varberg. Ulrika är en ofta sedd gäst på SACD:s kurser. Hon har suttit i SACD:s styrelse sedan 2012.

– Min ambition är att SACD skall fortsätta höja kompetensen för Sveriges bästa tandläkare och tandtekniker, och att vi fortsätter vara Sveriges bästa utbildare, säger Ulrika Nibble.

Ulrika Nibble assisterar vid Dr Florin Cofars föreläsning i Malmö 2017.