fbpx

Vi gratulerar tandläkare Michael Karlstén, Ackrediterad SACD medlem och föreläsare till ännu en framgång: ” … you passed the oral exams and are now an Accredited Member of the AACD!​

Tandläkare Michael Karlsten
Vi gratulerar tandläkare Michael Karlstén, Ackrediterad SACD medlem och föreläsare till ännu en framgång: ” … you passed the oral exams and are now an Accredited Member of the AACD!!! American Academy of Cosmetic Dentistry grundades i december 1984 av Dr Jack Kammer och Dr Jeff Morley. AACD har över 7000 medlemmar, bland annat lärare, forskare och laboratorietekniker från 70 länder. Idag är AACD världens största organisation för kosmetiska tandläkare. AACD erbjuder utbildningsmöjligheter samt främjar och utfärdar ackreditering. AACD-ackreditering Inom ramen för AACD utvecklade Dr Morley och Dr Michael en granskningsprocess för kosmetisk tandvård, den första i sitt slag inom tandläkaryrket. AACD-ackreditering har erkännts som den mest framstående teststandarden inom kosmetisk tandvård. AACD ackreditering inkluderar skriftliga prov och inlämning av faktiska fall. SACD är en erkänd dotter-organinsation till AACD.