fbpx

Michael Karlstén, föreläsare på Mjuka och Hårda Estetiska Aspekter​

Michael Karlstén är den tredje föreläsaren i den starka trojkan som leder kursen Mjuka och Hårda Estetiska Aspekter. Karlstén är en av Sveriges mest meriterade kosmetiskt inriktade tandläkare. Han arbetar idag enbart med kosmetisk tandvård och är ensam i Sverige om att vara ackrediterad i både SACD och i vår amerikanska moderorganisation AACD.

Karlstén kommer att stå för tandläkare-perspektivet under kursen. Men Karlstén kommer även att förklara varför samarbete är både nödvändigt och inspirerande.

– Den snabba teknik- och materialutveckling vi sett, framför allt under de senaste 10 åren, saknar motstycke under mina år som tandläkare. Samtidigt ställer patienter, högre krav på slutresultatet av sin behandling. Ett gediget samarbete mellan olika delar inom tandvården, är idag ett krav.

– Vi kommer att visa hur viktigt och roligt det är att arbeta med en förutsägbar systematik tillsammans med kirurg och tandtekniker. Alla är vinnare, såväl vi själva som våra patienter. Detta leder fram till en hållbar, funktionell, vacker mun och i slutändan även en förbättrad munhälsa för patienten.

Michael Karlstén

Michael Karlsten, tandläkare, examinerades 1980.

Arbetar idag på Dentalakademin i Stockholm enbart med estetisk/kosmetisk tandvård.

Han är en av grundarna till den svenska föreningen Swedish Academy of Cosmetic Dentistry, SACD, där han nu är verksam i Ackrediteringskommittén.

Michael är som första svenska tandläkare ackrediterad i American Academy of Cosmetic Dentistry, AACD, certifierad i European Society of Cosmetic Dentistry, ESCD samt ackrediterad i Swedish Academy of Cosmetic Dentistry, SACD.

Mjuka och Hårda Estetiska Aspekter

Kurs på Grand Hôtel, Stockholm 16-18 mars 2017

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies. 

M.I.P.

Mattias Larsson Aqua Dental, Stockholm mattias.lasrsson@aquadental.se

M.I.P.

Hossam Amer T4 ConfiDent, Hässleholm admin@t4confident.com

M.I.P.

Patrik Bargiel Tandvården Teleborg, Växjö bargielpatrik@hotmail.com

M.I.P.

Ulrika Nibble
Vasa Viktoria Tandvård, Göteborg
ikanibble@gmail.com

M.I.P.

Anders Axelsson
Österports Tandvård, Visby
anders.axelsson@ptj.se