fbpx

En SACD-kurs om ortodonti och bonding hölls 30 september och 1 oktober 2011 i Stockholm.​

Gästade gjorde två italienarna, nämligen ortodontisten Andrea Bazzucchi och protetikern Dr. Antonello F. Pavone. Den koreanske kemisten och bonding specialisten Byoung in Suh tog vid under lördagen.

Fredag 30 september.

Interdisciplinär behandling där ortodonti föregår protetisk rehabilitering är vävnadsbesparande. Det framkom när ortodontisten Dr. Andrea Bazzucchi DDS, MSD och protetikern Dr. Antonello F. Pavone DDS, LMD, föreläste under rubriken “Enkel ortodonti kan göra din protetik mer vävnadsbesparande”.

De redovisade resultat från cirka 600 egna interdisciplinära behandlingar där ortodonti med hjälp av Invisalign utförts. Under dagen visade föreläsarna på hur man planerar och genomför behandlingen från ortodonti till protetik med patienten i centrum. De olika fallen som avhandlades under dagen var allt från trångställning och glesställning till djupbett och grava slitagefall där Dr. Andrea Bazzucchi och
Dr. Antonello F. Pavone redovisade fördelarna med preprotetisk ortodonti för att uppnå ett bra estetiskt och funktionellt slutresultat.

Dr. Andrea Bazzucchi utbildade sig till tandläkare i Rom, blev Master of Scinece in Dentistry i Cleveland, Ohio/USA och tog en masterexamen i ortodonti vid University of Naples. När han inte föreläser arbetar han på sina två mottagningar i Rom. Dr. Bazzucchi är en internationell Speaker on Invisalign therapy vid Case Western Reserve University, Cleveland, Ohio. Han är också biträdande professor vid University of Ferrara i Invisalign Master’s programmet. Han har publicerat ett stort antal nationella och internationella vetenskapliga artiklar.

Dr. Antonello Pavone tog examen med högsta betyg vid Tor Vergata universitetet i Rom 1995. Erhöll sin LMD Dental Degree vid Genevs universitet 2000. Därefter samarbetade han med professorerna Belser och Wiskott som forskningsassistent på Fixed Prosthodontics Department och med professor Pascal Magne som kliniskt verksam inom estetisk tandvård. Efter fem år återvände han till Rom där han och Dr. Bazzucchi nu bedriver intradisciplinärt samarbete.

Lördag 1 oktober

Dr. Byoung in Suh föreläste under titeln ”Allt det senaste inom bondingteknik”.

Adhesiv bonding är basen för all modern tandvård, både vad gäller direkta och indirekta behandlingar, framhöll Dr. Suh. Utvecklingen går mot allt enklare och mer pålitliga adhesiver.
– På senare år har två viktiga framsteg inneburit ett veritabelt paradigmskifte inom adhesiv bonding. Det första är att vi idag kan tillverka hydrofoba all-in-one adhesiver och det andra är att vi utvecklat en ljushärdande variant av trikaliumsilikat för reparativ pulpaöverkappning. Dr. Suh framhåller att han är ”Chemist by training” men att han har fortlöpande kontakt med tandläkare och tandtekniker. Med sina föreläsningar strävar han efter att få tandvården att bättre förstå vetenskapen bakom produkten.

Byoung in Suh, DDM, Ph.D, utbildad vid Tsurumi University i Japan, grundade 1981 Bisco och har sedan starten bedrivit forskning och utveckling kring dentala material. Han har skrivit över 150 vetenskapliga artiklar och är en efterfrågad föreläsare världen över. Am. Academy of Cosmetic Dentistry tilldelade år 2003 Dr. Suh The AACD Presidential Award för “Outstanding Contribution to the Art and Science of Cosmetic Dentistry”. 2006 mottog Dr. Suh “Eugene W. Skinner Award for Innovation” från IADR/Dental Materials Group.