Avvikelse (deviation) från ansiktets mittlinje samt lutningsvinkeln (inklinationen) vid tändernas mittlinje eller ocklusalyta anses som grundläggande för hur en icke-tandvårdsutbildad uppfattar det estetiska helhetsintrycket i ett leende.​

Detta var i varje fall utgångspunkten för en grupp forskare i Barcelona, Spanien som studerade dessa avvikelser på ett urval av 158 sydeuropéer.​

Parametrar:

  • Avvikelse från ansiktets mittlinje (Frequencies of midline deviation) på minst 2 mm
  • Lutningsvinkel vid tändernas mittlinje ( midline inclination ) på mer än 3,5 grader
  • Lutningsvinkel för ocklusalyta (occlusal plane inclination) på mer än 2 grader

Forskarna fann att 34,6 procent av urvalet hade en markant avvikelse från ansiktets mittlinje, 10,72 procent hade hög lutningsvinkel vid tändernas mittlinje och 25.9 procent hade hög lutningsvinkel för ocklusalyta. Totalt hade nära 52 procent av urvalet någon form av de tre beskriva estetiska avvikelserna.

Kommentar av tandläkare Mats Burendahl, Stockholm:

– Detta bekräftar saker vi kanske redan känner till, även om den stora avvikelsen i midline deviation var en liten överraskning för mig. Man skall komma ihåg att det rör sig om ett ganska litet urval och att metoden – vad jag förstått – var att bedöma urvalet med fotografier. Men det är alltid intressant med estetiska uppfattningar skiljer sig i olika kulturer. Sverige idag är ju ett mångkulturellt land. Och det påverkar ju även oss i vårt skrå.

Kakor

På sacd.se använder vi nödvändiga kakor för att webbplatsen ska fungera optimalt för användare. Vi använder också kakor för webbanalys så att vi kan förbättra vår webbplats. Klicka på knappen för att godkänna våra förutsättningar.