fbpx

Interdiciplinär behandling eller enbart protetik?​

Stephen Chu, USA gav klarhet

Fokus på estetik – tänder och implantat

Föreläsning av Dr Stephen Chu, tandläkare och tandtekniker, New York, USA Kursen hölls för tandläkare och tandtekniker. 26-27 september 2014, på Clarion Hotel, Stockholm.

Dr Stephen Chu, som är både tandtekniker och tandläkare, driver en privatpraktik i New York tillsammans med Dr. Dennis Tarnow (New York Center for Specialized Dentistry) med fokus på estetisk rehabilitering med både tandburen och implantatburen protetik. De är bland de absolut största i USA, speciellt avseende estetik och implantat. Begreppet biologisk bredd – avstånd från ben till kontaktpunkt 5 mm för att pappilla skall återbildas – är ett resultat av deras forskning och standard världen över. Dr Stephen Chu har publicerat flera skrifter och artiklar, varav flera finns att tillgå här på SACDs webbsida.

Estetisk tandvård på högsta nivå

Det var efter devisen “Avvikelseanalys ger en korrekt behandlingsplan” som Dr Stephen Chu höll sin föreläsning. Kursdeltagarna lärde sig estetisk analys av dentala och gingivala avvikelser för att kunna göra en korrekt behandlingsplan. Målet med vår planering är alltid att kunna behandla patienter så vävnadsbevarande som möjligt, förklarade Dr Chu. En naturlig frågeställning, som Dr Chu utförligt besvarade – var hur man avgör om fallen behöver interdisciplinär behandling eller om fallen kan lösas med enbart protetik.

Materialval

Givetvis kombinerades dessa kunskaper med de för SACDs så centrala om estetiskt resultat av behandling på tänder och implantat. Dr Chu, som ju är både tandläkare och tandtekniker, visade prov på sina omtalade gedigna kunskaper om material och färganalys.

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies. 

M.I.P.

Mattias Larsson Aqua Dental, Stockholm mattias.lasrsson@aquadental.se

M.I.P.

Hossam Amer T4 ConfiDent, Hässleholm admin@t4confident.com

M.I.P.

Patrik Bargiel Tandvården Teleborg, Växjö bargielpatrik@hotmail.com

M.I.P.

Ulrika Nibble
Vasa Viktoria Tandvård, Göteborg
ikanibble@gmail.com

M.I.P.

Anders Axelsson
Österports Tandvård, Visby
anders.axelsson@ptj.se